4.2. Att söka i söktjänsten Hanna och bibliotekskatalogen Tria

Hankens bibliotek är öppet för alla som bedriver studier eller forskning inom det ekonomisk-merkantila området. I Vasa är Hankens samlingar placerade i Tritionia vetenskapliga bibliotek.

Bibliotekets samlingar av tryckt material ingår i söktjänsten Hanna (Hanken i Helsingfors) och bibliotekskatalogen Tria (Hanken i Vasa). Du kan söka bland t.ex. böcker, magisteravhandlingar, forskningsrapporter etc.

I det här kapitlet presenteras den service som Hankens bibliotek och Tritonia erbjuder. Du får också lära dig hur du söker efter material i Hanna respektive i Tria.

Hanna är en söktjänst där man kan söka både tryckt och elektroniskt material i en och samma sökruta. Denna tjänst är tillsvidare en betaversion.