3 Bearbetning och framställning av data

I det här avsnittet ser vi på hur man använder program för ordbehandling, kalkylering och presentationer. Du får också lära dig att överföra text, tabeller och bilder från ett program till ett annat.