4.3 Att söka information om ett ämne

Informationssökningen är en del av en större process för att hitta information (se kapitel 4.1). I det här kapitlet lär du dig att söka information om ett bestämt ämne. Du lär dig om de redskap som behövs för att genomföra en en lyckad informationssökning. Du lär dig bl.a. att:

  • välja sökord
  • genomföra en sökning
  • utvärdera sökresultaten.