4.1.6 Övningar

ÖVNING 1 – Definiera ditt informationsbehov

 1. Vilka informationssökningskanaler kan du använda för att ta reda på:
  a) var du kan hitta boken ”Ekonomiska teoriernas historia”?
  b) hur stor måltidsersättningen per måltid är för högskolestuderande?
  c) tidigare forskning inom ämnet ”kemilumenescens”?
  d) i vilken tidning artikeln ”Etiikan opetus osana tutkijankoulutusta” finns?
  e) vilken e-postadress Hankens bibliotek eller Tritonia har?

 

ÖVNING 2 – Olika typer av informationskällor

 1. Fundera på i vilka primärkällor du snabbast kan hitta information om den nyaste forskningen.

 
FACIT

Övning 1 – Definiera ditt informationsbehov

 1. a) Hanna, Tria eller andra bibliotekskataloger
  b) Sökmotorer på Internet, t.ex. Google
  c) Vetenskapliga databaser inom ämnesområdet
  d) Artikeldatabasen ARTO
  e) Hankens biblioteks hemsida eller Tritonias hemsida

Övning 2 – Olika typer av informationskällor

  1. Ny forskningsdata publiceras snabbt i t.ex. följande informationskällor:
   • kongresspublikationer, som innehåller föredrag från en bestämd konferens. Publikationerna utkommer vanligen några månader efter konferensen. Exempel:
 • Park, Y. M., & Kang, S. M. (Eds.). (2005). Proceedings of the Third International Symposium on Persimmon : Jinju, Korea, October 5-9, 2004. Leuven: International Society for Horticultural Sciences.
  • forskningsrapporter som ibland publiceras under pågående projekt. Rapporterna publiceras ofta i rapportserier som utges av en forskningsinstitution. Exempel:
   • Kitti, M. (2005). Affine equations as dynamic variables to obtain economic equilibria (Systems Analaysis Laboratory Research Reports A No. 94). Espoo: Helsinki University of Technology. 
  • artiklar som rapporterar om forskning i vetenskapliga tidskrifter. Det kan emellertid ta lång tid att godkänna en artikel, granska den enligt referee-praxis, och göra rättelser. En artikel är vanligen minst ett år gammal då den publiceras.