4.1.2 Att definiera informationsbehovet

Informationssökningen utgår från informationsbehovet, d.v.s. det problem som du ska hitta en lösning till. Det är inte alltid lätt att definiera informationsbehovet, eftersom ämnesområdet kan vara svårt att beskriva eller strukturera till en entydig fråga. Dessutom varierar både informationssökningssystemen och publikationsformaten för information. Därför måste du klara av en del ovisshet och prova på olika metoder för att söka information.

En viktig del av informationssökningen är att fundera på informationens kvalitet och kvantitet. Då du planerar din sökning kan du fundera på bl.a. följande frågor:

  • om vilket ämne behöver du information?
  • till vad behöver du informationen?
  • vad ingår i ämnet, vad ingår inte?
  • vad är centralt för ämnet?
  • ur vilken synvinkel närmar du dig ämnet?
  • vad vet du om ämnet från tidigare?
  • behöver du allmän eller vetenskaplig information?
  • hur gammal får informationen vara?
  • på vilket språk behöver du information?

Dina svar kommer att definiera ditt informationsbehov och styra dig mot att välja en lämplig metod för att lösa ditt informationssökningsproblem. I de följande tre kapitlen kommer vi att se på hurdana  metoder, kanaler och källor för informationssökning som bäst lämpar sig för olika situationer.