4.1.4 Kanaler för informationssökning

Ditt informationsbehov avgör var du helst ska söka efter information. Följande diagram illustrerar olika informationsbehov och de kanaler som oftast lämpar sig bäst för att hitta lämpliga informationskällor.

Om du vill använda elektroniska informationskällor utanför Hanken måste du använda  dem via Nelli på distans.

Sökobjekt  => Sökinstruktion
En bok  => Sök i bibliotekskataloger (t.ex. Hanna, Tria) eller i en databas med e-böcker inom ditt ämnesområde (t.ex. Juridiikkafokus – Talentum).
En tidskriftsartikel  => Då du söker efter en särskild artikel i kan du använda Nelliportalens funktion Välj e-tidskrift. Om Hankens bibliotek inte har artikeln i elektronisk form kan du söka efter tryckta versioner av tidskriften i bibliotekskataloger (t.ex. Linda). Också via Google Scholar kan du hitta elektroniska artiklar i fulltext.
Du behöver snabbt ny information om ett ämne, men behöver inte kartlägga allt som publicerats om ämnet.  => Sök efter information via Nelliportalen (t.ex. med snabbsökning) eller på webben (t.ex. Google Scholar).
En övergripande kartläggning av allt som skrivits om ämnet.  => Gör en omfattande sökning i vetenskapliga databaser som innehåller ditt ämnesområde  (t.ex. Business source complete). Sök efter t.ex. artiklar, forskningsrapporter, vetenskapliga monografier och avhandlingar.

I det här materialet kommer vi att behandla två situationer som är typiska för studerande:

  • att söka efter ett bestämt material i bibliotekskatalogen Hanna (Helsingfors) eller i Tria (Vasa) (kapitel 4.2)
  • att söka information om ett bestämt ämne (kapitel 4.3).