4.1.3 Sökmetoder

Beroende på ditt informationsbehov kan du använda olika sökmetoder. Snabbsökning, systematisk sökning enligt ämne eller bläddring är några exempel på sökmetoder.

Snabbsökning är en bra metod om du snabbt behöver en faktauppgift eller om du söker efter en bestämd bok eller artikel. I en snabbsökning räcker det oftast med endast ett eller några få sökord. Snabbsökning används oftast i söktjänster på Internet. Övriga lämpliga informationskällor är uppslagsverk, handböcker och ordböcker.

Med en systematisk ämnesbaserad sökning kan du få mera uttömmande resultat om ett bestämt ämne. Med den här metoden är det viktigt att du kan formulera en söksträng som motsvarar ditt informationsbehov och att du kan använda källor på ett mångsidigt sätt.

Du kan också söka efter information genom att bläddra. Bläddring är särskilt lämpligt om du inte vet exakt vilken information du behöver eller om du vill ha en översikt över ett ämne. Du kan bläddra i bibliotekskataloger, i bibliotekets hyllor, i tidskrifter, i källförteckningen i en artikel som handlar om samma ämne, eller i material på Internet.