4.3.4 Informationssökning på Internet

Det finns en enorm mängd material på Internet som är fritt tillgängligt. Här ser vi närmare på följande områden:

 • Internet som informationskälla
 • söktjänster
 • ämnesportaler
 • övriga källor på webben: sociala medier.

Internet som informationskälla

Då man söker information är det viktigt att komma ihåg att en webbsida – trots ett flott yttre – kan vara en opålitlig informationskälla. Internet förändras hela tiden och vem som helst kan publicera webbsidor. Det finns t.ex. inga garantier för informationens varaktighet, eftersom webbsidan lätt kan försvinna, förändras eller flytta till en annan adress. Å andra sidan kan flexibiliteten vara till nytta; ofta finns den nyaste informationen snabbt på webben. Det är särskilt viktigt med källkritik då man använder information som finns fritt tillgängligt på Internet. Internet lämpar sig för informationssökning bl.a. för att:

 • hitta ny information om aktuella händelser eller fenomen
 • snabbt och enkelt hitta information om ett ovanligt ämne
 • bilda nätverk med personer som är intresserade av samma saker som du är.

Söktjänster

Söktjänsterna (t.ex. Google) söker efter ord i en databas som har skapats automatiskt med hjälp av en sökrobot (kallas ibland också sökspindel). Sökroboten avläser Internet och samlar sidorna till en databas (ett index). Då du söker i Google riktas sökningen till den här databasen och inte till hela webben.

Samma sökord kan ge olika sökresultat i olika söktjänster. Det beror på att varje söktjänst har egna kriterier för hur de väljer vilka sidor som listas i sökresultatet. Även de mest använda söktjänsterna lägger nya webbsidor till sina databaser ganska långsamt. 


Att identifiera kommersiella sökresultat och falska resultat

Vissa söktjänster lyfter i sökresultaten fram t.ex. kommersiella tjänster som har betalt söktjänsten för reklam. Ibland dyker det på resultatlistan också upp sidor som inte har någonting att göra med sökningen. Det kan bero på att sidan är manipulerad för att  rankas högre i söktjänsternas resultat. Vissa producenter som upprätthåller webbsidor försöker få flera besökare t.ex. genom att infoga populära sökord i webbsidans källkod.

Att använda söktjänster

Kom ihåg bl.a. följande då du använder söktjänster:

 • begränsa sökningen: använd specifika sökord så att sökningen från början riktas till det önskade innehållet.
 • använd frassökning: ange frassökning med citationstecken (t.ex. ”kalle anka”)
 • använd tidsbegränsningar eller geografiska begränsningar: i de flesta söktjänster kan man begränsa sökningen t.ex. enligt webbsidornas publiceringsdatum eller geografiska läge.
 • använd avancerad sökning: använd avancerad sökning (advanced search) för att specificera t.ex. vilken typ av information du söker efter, eller rikta sökningen till t.ex. bilder eller videofilmer.
 • bekanta dig med söktjänstens funktionsprinciper: sökresultaten presenteras ofta enligt relevans. De dokument som bäst motsvarar sökordet/söksträngen rankas högre på resultatlistan. I dessa resultat förekommer sökordet flera gånger eller i början av dokumentet. Vissa söktjänster (bl.a. Google) beaktar också antalet länkar till webbsidan.

Exempel på söktjänster:

Metasöktjänster

En metasöktjänst har inte en egen databas eller eget index, utan sänder sökfrågan vidare till övriga sökmaskiner.

Trots att söktjänsterna når en stor mängd webbsidor omfattar de inte allt innehåll på webben. Kom ihåg att vara kritisk till den information du hittar via söktjänsterna på Internet.

Ämnesportaler

En ämnesportal (kan också kallas ämneskatalog, ämnesguide eller länkkatalog) är en länksamling som är strukturerad enligt ämne. Vissa ämnesportaler produceras automatiskt, medan andra upprätthålls av en redaktion (t.ex.  www.suomi.fi) eller av frivilliga. Tänk på vem som står bakom ämnesportalen då du utvärderar länksamlingens tillförlitlighet. Man kan använda ämnesportaler t.ex. om:

 • ämnesområdet är vidsträckt och man vill ha en överblick av det
 • det är svårt att hitta på lämpliga sökord
 • man vill undvika irrelevanta sökresultat

Exempel på ämneskataloger:

 •  Länkbiblioteket, upprätthålls av biblioteken.fi
 • www.suomi.fi den offentliga förvaltningens webbtjänster
 • Intute – selected Web resources for education and research.

Virtuella bibliotek kallas de ämnesportaler där länkarna är noggrant utvalda och kvalitetsgranskade. En sådan ämnesportal upprätthålls av en redaktion, dvs. det finns en mänsklig insats bakom. The Internet Public Library är exempel på ett sådant virtuellt bibliotek.

Övriga källor på webben: sociala medier, t.ex. Wikipedia

Wikipedia är ett uppslagsverk som kan redigeras av vem som helst. Nästan alla Internetanvändare kan gå in och utveckla och komplettera den. Wikipedia finns i olika språkvarianter.

Det finns också många andra s.k. sociala medier på webben, t.ex. diskussionsforum och bloggar, där man kan hitta information. Sociala medier kan användas då man vill lära sig om ett nytt ämne och kartlägga terminologin inom ämnet. Dessutom kan man hitta tips och länkar som leder till primära informationskällor. Man skall alltid förhålla sig kritiskt till information i sociala medier och kontrollera att den stämmer med hjälp av primära informationskällor.