2.2.4 Övningar

ÖVNING 1 –  Windows-datornätet

Det finns två datorer i en datorklass, dator A och dator B. En studerande använder dator A och lagrar en föreläsning i sin hemkatalog (H:) samt några artiklar på datorns hårdskiva D:temp. Den studerande går på kaffe, kommer sedan tillbaka till datorklassen och konstaterar att dator A är upptagen och börjar använda dator B istället. Datorn visar hemkatalogen H: och datorns hårdskiva D:temp.

Vilka filer kan den studerande läsa på dator B som han lagrade på dator A?

a) föreläsningen
b) artiklarna
c) både och

Vad kan följande studerande läsa som loggar in sig vid dator A?

Svaret är: a) Studerande kan se föreläsningen från dator B. Lokala hårdskivor syns inte till andra datorer. Följande studerande kan se artiklarna som är lagrade vid dator A.

Då du lagrar filer i en datasal ska du komma ihåg skillnaden mellan kataloger på datorns hårdskiva och din hemkatalog på nätverksskivan:
– det är endast filerna på nätet som är skyddade mot andra användare och som du kan hantera från andra arbetsstationer som är kopplade till datornätet.