2.2.3 Lagring i datornätet

Varje användare av Windowsnätet har en egen hemkatalog för lagring av sina egna filer. Hemkatalogerna finns på servrar reserverad för detta ändamål: när du skriver in dig på datornätet ger servern, på basen av ditt användarnamn, dig rätt att hantera din hemkatalog på en av servrarna på datornätet. Eftersom hemkatalogen inte finns på arbetsstationen du använder utan på nätverket kallas hemkatalogen också ofta ”nätverksskiva”.

När du skriver in dig på datornätet syns din hemkatalog som en skivenhet markerad med bokstaven H.

Om du radera en fil ur din hemkatalog går den inte till en Trash utan den raderas permanent!

Det finns vanligtvis en lagringskvot eller quota för en nätverksskiva. Akta dig för att fylla kvoten – annars kan du inte lagra ens ofullbordade arbeten på nätverksskivan! Om du i misstag raderar en fil som är viktig för dig från nätverksskivan kan underhållet sannolikt återställa den åt dig.

Som studerande kan du lagra dina filer på nätverksskivan, av vilken man gör säkerhetskopior regelbundet: allt du lagrat i din hemkatalog är oftast i mera tryggt förvar än det som du har lagrat på en diskett eller din hemdator. Förutom den goda datasäkerheten är nyttan med att använda en nätverksskiva den att du kommer åt att hantera filerna på den från olika håll i Hanken. Förutom på skivenheten på nätet kan du också lagra dina filer lokalt på arbetsstationen.

Man lagrar filer på nätverksskivan (H:-enheten på följande bild) på samma sätt som den lokala hårdskivan (C eller D-enheten), d.v.s. genom att öppna File (Arkiv) i programmet du använder och välja Save As (Spara som), och sedan välja nätverksskivan i lagringsfönstret. Du känner igen nätverksskivan via skivenhetens symbol med en kabel undertill.

Ta följande saker i beaktande då du använder en nätverksskiva:

  • Det kan ta lite längre tid att lagra till en nätverksskiva – särskilt om filen är stor – än till en lokal skiva.
  • Det finns vanligtvis en lagringskvot eller quota för en nätverksskiva. Akta dig för att fylla kvoten – annars kan du inte lagra ens ofullbordade arbeten på nätverksskivan!
  • Om du i misstag raderar en fil som är viktig för dig från nätverksskivan kan underhållet sannolikt återställa den åt dig, men sällan genast.

Skivkvot för hemkatalogen

Lagringskapaciteten för hemkatalogservrarna är begränsad på samma sätt som för hårdskivan i enskilda datorer. Därför måste storleken på hemkatalogerna begränsas så att inte nätverksskivan fylls för snabbt. Det finns alltså en lagringskvot för din hemkatalog som du inte får överskrida. September 2013 är kvoten 500M.

Det är bäst att hålla ett öga på sin skivkvot så den inte fylls för snabbt. En överfylld skiva leder ofta till problem med systemet (som att användarprofilen går sönder). Om din hemkatalogkvot fylls kan du inte lagra nya filer där innan du har raderat andra filer från hemkatalogen.

Låsning av arbetsstation

Om du lämnar din arbetsstation i datornätet för ett ögonblick, kan du låsa den tillfälligt genom att trycka på tangenterna Ctrl, Alt och Del samtidigt. Då öppnas en meny – Välj alternativet Lock computer (Lås arbetsstationen). Det är endast den som låst stationen och systemets övervakare som kan öppna en låst arbetsstation.

Observera att det är mycket orättvist mot andra användare som behöver arbetsstationen medan du är borta att låsa en arbetsstation för en lång tid. Eftersom datorutrymmena har många användare och ett begränsat antal arbetsstationer finns det regler också för låsning av arbetsstationer:

Regler för låsning av arbetsstationer:
1. Du får låsa en arbetsstation för högst 20 minuter.
2. Varje gång du lämnar arbetsstationen måste du lämna en lapp på tangentbordet där det står när du har lämnat den.
3. Om du ser en arbetsstation som har varit låst i mer än 20 minuter eller inte har någon lapp på tangentbordet har användaren som låst den inte rätt att hålla arbetsstationen låst. Då kan du be personalen komma och låsa upp arbetsstationen så du kan använda den.
4. Undvik att låsa arbetsstationen under rusningstid (mån-fre 12-17).