2.2 Datorsystemen – Hankens nät

Kuva palveluiden käytöstä

Hanken använder sig av Windows-nätverk. Kort kallas det ofta för "nätet" och man talar om "näthårdskivan" då det gäller hemkatalogen och "användarnamn till Hankens nät" när man talar om rättigheterna att använda windowsnätet.

Windows-mikrodatornätet: samma nätverk vid både Helsingfors och Vasa campus.

Detta avsnitt beskriver Hankens Windowsnät som alla studerande får rättigheter till.