2.6 Studera över webben

Kuva atk-aseman ikkunasta

Det här avsnittet presenterar de verktyg som finns tillgängliga för studerande på webben. Du kommer t.ex. att  bekanta dig med Hankens inlärningsmiljö Moodle och hur man kommer åt vissa tjänster utanför Hanken. Man kan dock inte komma åt sin hemkatalog utanför Hanken.