2.1 Användarrätt och användarnamn

Kuva käyttöluvista

Då du börjar studera vid Hanken skapar man en användarrätt, d.v.s. behörighet, åt dig till universitetets datorsystem. Användarrättigheterna förnyas en gång per år till datorsystemet i samband med din anmälan för läsåret. Lösenordet måste också förnyas med jämna mellanrum. Ett personligt användarnamn förknippas alltid med användarrättigheterna. Användarnamnet och lösenordet skapar tillsammans en nyckel med vilken du kan skriva in dig till det datorsystem du har tillstånd att använda.