2.2.2 Byte av lösenord till datornätet

För att filerna i din hemkatalog på nätet säkert ska vara trygga är det bäst att byta lösenord till nätet nu och då. Innan du byter lösenord är det bäst att läsa om egenskaperna hos ett bra lösenord på nytt.

Ditt lösenord i Hankens nätverk använder du också i tjänster såsom WebOOdi, Moodle, e-posten och om du använder bibliotekets databaser hemifrån.

OBServera att om ditt lösenord blivit för gammalt kan du inte logga in till någon tjänst innan du bytt lösenord.

Byte av lösenord på en arbetsstation

När du skriver in dig till datornätet för första gången kommer systemet att be dig byta lösenord med detsamma. Tryck då ner Ctrl, Alt och Del samtidigt för att få upp en meny: välj Change a password (Ändra lösenord) i menyn. Skriv sedan ditt giltiga lösenord i rutan ”Old password” och det nya lösenordet som du har hittat på i rutan ”New password”. Bekräfta sedan det nya lösenordet genom att skriva in det i rutan ”Confirm Password” och bekräfta ännu genom att klicka på OK.

Observera att du inte kan byta ditt lösenord på det här sättet från hemdatorn eftersom den inte är kopplad till universitetets AD-nätverk!

Byte av lösenord med webblankett

Du kan också byta ditt lösenord via adressen https://ordet.wasa.shh.fi – adressen fungerar också utanför Hanken.

Skriv ditt användarnamn i rutan Användarnamn och vid behov byta dess kontext i rullgardinsmenyn. Sedan skriv ditt aktiva lösenord i rutan Nuvarande lösenord och det nya lösenordet i rutan Nytt lösenord. Bekräfta det nya lösenordet i rutan Bekräfta nytt lösenord och bekräfta ännu genom att klicka på OK.

Det kan ta en några minuter innan lösenordet blir giltigt.