2.3 Datorutrymmen och -tjänster

Kuva atk-asemalta

Både på Helsingfors och Vasa campus finns ett antal datorsalar tillgängliga för studerande. I Helsingfors finns även s.k. kioskdatorer utspridda i korridorerna. Datorsalarna är tillgängliga för studerande om där inte är undervisning. I dessa utrymmen kommer studerande åt sina nätskivor och kan skriva ut sina dokument.

Bärbara datorer kan kopplas till HOPEnet i Helsingfors – endera med trådlöst nät eller med sladd – eller i Vasa till det trådlösa nätet HANKWLAN. EduRoam fungerar på båda Campus och på många andra universitet och högskolor i Finland och världen över. I dessa trådlösa nät kommer man dock inte åt sitt nätutrymme.