3.2 Ordbehandling

Man kan skriva anteckningar och oformaterad text i en textredigerare, men om man ska producera mera krävande dokument behöver man oftast ett ordbehandlingsprogram (Word Processor). Med ordbehandlingsprogram kan man bl.a. infoga bilder i ett dokument, skapa tabeller och utnyttja strukturerad databehandling som t.ex. layout (läs mera om strukturering). I det här avsnittet kommer vi bl.a. att se på följande:

  • att hantera inställningar för sidor
  • att skapa en innehållsförteckning
  • sidnumrering
  • att använda tabeller och bilder i dokument
  • att lagra i olika filformat och att skriva ut

Ovannämnda funktioner demonstreras med ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word. Funktionerna är dock liknande i alla ordbehandlingsprogram, som t.ex. i  OpenOffice Writer.