3.3 Kalkylprogram

Kalkylprogram används bl.a. för att skapa tabeller och register, analysera data och kalkylera. I kalkylprogram kan man också skapa grafiska representationer, som t.ex. stapel- och cirkeldiagram. I det här avsnittet se vi bl.a. på:

  • hur man skapar en tabell och matar in information i den
  • layout- och sifferformateringar i tabeller
  • cellreferenser och de vanligaste räkneoperationerna
  • att skapa ett diagram av en tabell

Funktionerna demonstreras i kalkylprogrammet Microsoft Excel, men man kan tillämpa dem även i andra program, t.ex. OpenOffice Calc.