1.4.2 De vanligaste Internettjänsterna

Internet erbjuder en mängd olika användningsformer åt användare. De mest använda Internettjänsterna är bl.a.:

  • World Wide Web d.v.s. WWW
  • E-post
  • Filöverföring d.v.s. FTP
  • VoIP d.v.s. internetsamtal
  • Direktuppspelning av bild och ljud, streaming
  • Olika tjänster för direktmeddelande

WWW

WWW (World Wide Web) eller webben blandas ofta ihop med begreppet Internet, fast WWW endast är en av många tjänster på Internet. WWW-tjänsten gör det möjligt att läsa data med en webbläsare (Browser). Oftast är data på WWW lagrad för läsning i formatet hypertext: med hypertext länkas text, bilder och annan data till varandra till en helhet som man kan bläddra i med t.ex. länkar (Link).

E-post

E-posten, en av de mest använda Internettjänsterna förutom WWW, gör det möjligt att skicka text och annan data mycket snabbt till andra användare. För att kunna skicka e-post måste sändaren och mottagaren ha sina egna individuella e-postadresser, som du kan känna igen på @-tecknet.

E-postadresser utformas oftast så att adressinnehavarens användarnamn ansluts till e-postserverns namn med @-tecknet, t.ex. rkeskiva@mappi.helsinki.fi. För att underlätta användningen skapas det ofta ett aliasnamn (Alias) till adressen som innehåller användarnamnet. Aliasnamnet består av användarens för- och tillnamn före @-tecknet och domännamnet istället för namnet på enskilda servrar efter det. Då kan adressen vara t.ex. ragnar.keskivarsen@helsinki.fi. E-postservern vid huvuddomänen (helsinki i exemplet) vet på basen av det som finns till vänster om @-tecknet vem posten ska skickas till och kopierar meddelandet till den personens e-postlåda.

Filöverföring – FTP

Man kan överföra filer t.ex. mellan hemdatorn och studieplatsen med hjälp av FTP (File Transfer Protocol)-tjänsten. Ett av de vanligaste användningsområdena för den här tjänsten är att överföra webbsidor till en webbserver för publikation.

Användningen av FTP-servrar förutsätter att man har användarnamn och lösenord till servern. Följande bild visar ett exempel på ett FTP-program som du kan installera på din hemdator: den vänstra delen visar katalogträdet på din egen dator, den högra visar filerna på servern. Man överför filer och mappar genom att välja filen på sin egen dator eller på servern och trycka på pilen mellan fönstren för att överföra i önskad riktning.


Förstora bilden

Vill du veta hur man använder FTP-program? Se denna demonstration.

Med traditionella FTP-program överförs data mellan servern och din dator i okrypterad form, så datasäkerheten är inte så god med traditionella FTP-program. I princip kan någon ”tjuvlyssna” på din FTP-uppkoppling. Därför har äldre FTP-program mest ersatts med krypterad FTP (Secure-FTP) som sänder all data i krypterad form för att förbättra datasäkerheten. I många organisationer går det inte att överföra data med annat än Secure-FTP. Använd alltså ett FTP-program som krypterar data när du överför filer, t.ex. kan du använda ett gratisprogram som heter WinSCP.

VoIP eller internetsamtal

VoIP är en förkortning av orden Voice over Internet Protocol. Med VoIP- eller IP-samtal avser man olika metoder med vilka man kan överföra ljud från en internetanvändare till en annan på samma sätt som i det vanliga telefonnätet. För IP-samtal behöver båda parterna en dator, en internetuppkoppling, ett kommunikationsprogram, samt hörlurar och mikrofon. Med en webbkamera kan man dessutom överföra levande bild. Exempel på populära VoIP-kommunikationsprogram som man kan använda med vanlig dator är Skype och Ventrilo.

Det finns också redan applikationer som utnyttjar IP-samtalsteknik för mobiltelefoner som brukar trådlöst internet. I och med att tekniken utvecklas förutser man att detta slag av IP-samtal kommer att bli vanligare, särskilt eftersom man då inte behöver separata, avgiftsbelagda telefonanslutningar.

Direktuppspelning av bild och ljud, streaming

Med direktuppspelning (även kallat strömmande eller engelska streaming) avser man vanligen överföringen av en bild- eller ljudström över internet så att användaren inte behöver ladda ner hela bild- eller ljudfilen till sin egen dator innan man kan spela upp den.

Mera information om uppspelning av bild och ljud över internet finner du på sidan Direktuppspelning och video- samt ljudfiler.

Sociala medier och övrig nätkommunikation

Nätet möjliggör många olika kommunikationsformer. Du kan läsa mera om dem i tilläggsläsningen.