1.2 Filer och kataloger

Då man namnger och lagrar filer är det viktigt att man följer vissa rutiner som har visat sig vara bra för att man senare ska kunna hitta viktiga filer snabbt och säkert. Dessutom är det viktigt att känna till de vanligaste filtyperna (en filtyp visar hurdan information en fil innehåller – t.ex. musikfiltypen mp3, textfiltypen txt, programfiltypen exe o.s.v.) eftersom man med olika program ofta kan lagra filer i flera olika former.  

Förutom ovannämnda saker kommer denna del kommer att behandla bl.a. hur man komprimerar och dekomprimerar filer, samt många andra rutiner som gör det lättare att använda datorn.