1.6 Utskrifter

Man gör oftast utskrifter på liknande sätt med olika program. I en nätomgivning med många användare – där det finns många skrivare – måste du ändå göra en mängd val varje gång du vill skriva ut något. Det här avsnittet fokuserar på dessa val och går igenom följande saker: 

  • specificering av pappersarkets riktning och storlek 
  • utskrift av en del av ett dokument
  • utskrift av flera sidor på ett pappersark
  • utskrift på båda sidorna av pappersarket 
  • att skriva ut ett dokument i PDF-format