1.4.3 Nätetikett

På den här sidan har vi samlat in finska internetoperatörernas internet-etikett eller nätikett. Nätikett är en samling av de allmänna spelreglerna på internet. Om man inte följer dessa regler kan man lätt bli beskådad som en oönskad internetanvändare. Observera att dessa regler inte täcker olika tjänsters egentliga beteenderegler: bl.a. på olika epostlistor och sociala medier har egna, specifika beteenderegler. 

Var dig själv: logga alltid in på nätet med ditt eget användarnamn och lösenord. I de flesta tjänster är det förbjudet att använda en annans användarnamn utan tillstånd. Om du avlägsnar dig från datorn för en stund ska du låsa datorn så att ingen annan kan använda de öppna tjänsterna i ditt namn.

Var artig då du skriver e-post: e-post är ett effektivt kommunikationsmedel om man använder det korrekt. Eftersom e-post är så lätt att skicka iväg, är det lätt hänt att man skickar sådant som man ångrar sig senare. Skriv aldrig sådan e-post som du inte är beredd att säga till någon personligen. Skicka inte heller vitsar eller osakliga meddelanden till personer du inte känner väl.

  Dina e-postmeddelanden kan hamna hos tredje parter i misstag, så var noggrann med hur och när du sänder personlig information. Ta också i beaktande mottagaren av meddelandet; den informella tonen i ett meddelande som du skickar till en kompis kan uppfattas som grovt  malplacerad om du skriver till t.ex. din universitetslärare! Kom också ihåg att det finns oskrivna regler om hur man skriver e-post: t.ex. om du skriver med STORA bokstäver uppfattas det som SKRIKANDE!

Respektera mottagarens e-postlåda: överbelasta inte mottagarens e-postlåda och skicka inte kedjebrev vidare. Tänk efter innan du skickar bilagor: är de verkligen nödvändiga och har mottagaren det program som behövs för att öppna den bifogade filen? Ditt e-postmeddelande kan vara ett av hundratals i mottagarens e-postlåda så vänta dig inte svar omedelbart om du inte känner mottagaren personligen.

Tänk dig för när du deltar i webbdiskussioner: skriv sakligt och stör inte andra diskussionsdeltagare eller förolämpa dem. Se till att ditt meddelande har att göra med temat för diskussionen. Deltagare som stör andra eller förolämpar dem kan möjligen spåras senare trots att diskussionen kanske är anonym. Om du får problem, ta kontakt med dem som uppehåller sajten.

Följ givna regler: radera onödiga meddelanden som du inte behöver mera om du lagrar dina e-postmeddelanden på en server (d.v.s. läser din e-post med en webmail-tillämpning). Håll ett öga på din e-postkvot (Quota). Ta hand om alla dina lösenord så att ingen annan får reda på dem. Ge aldrig ut ditt lösenord i en webbdiskussion eller per e-post.

Beakta datasäkerheten: var noggrann och försiktig då du skickar programfiler eller andra filbilagor till andra användare. Virusskanna filerna innan du skickar dem per e-post. Inbjudan, gratulationer och erbjudanden som kommer med e-post kan sprida datavirus och fientlig programvara som blockerar e-postprogram. Därför ska man vara extra försiktig då man öppnar sådana meddelanden. Om rubriken på meddelandet eller filbilagans namn ser misstänkta ut på något sätt, radera meddelandet utan att öppna den.

Var medveten om vad du förbinder dig till: det finns webbtjänster som man måste registrera sig för. Läs instruktionerna för registreringen noggrant och försäkra dig om att du förstår dem fullständigt innan du förbinder dig till något. Klicka aldrig på Ja/Yes-knappen eller acceptera något om du inte har förstått frågan. Var särskilt försiktig då du använder tjänster på något främmande språk.

Beakta vilken information du är beredd att ge om dig själv om någon tjänst kräver att man registrerar sig och vill ha persondata: var särskilt försiktig med att ge din egen, personliga e-postadress till tjänster på webben (om du ger adressen till fel instans kan du bli utsatt för enorma mängder skräppost)!

Glöm inte källkritiken: kom ihåg att det inte finns någon tröskel för publicering på nätet, så vem som helst kan publicera nästan vad som helst. Inte tillnärmelsevis all information på webbsidor stämmer alltså. Om något erbjudande eller en tjänst låter för bra för att vara sann så är den antagligen det. Särskilt tvivelaktiga är reklambrev som kommer per e-post och lovar stora ekonomiska vinster eller mirakelmediciner som t.o.m. kan vara olagliga i Finland eller farliga för användaren.

Webben har långt minne: komihåg att allt du skriver till webbdiskussioner, i e-post eller din egen www-sida kan finnas arkiverat ännu många år senare.

Lagen och webben: trots att de flesta lagar har skrivits innan datornäten blev vanliga rör lagarna även Internet och dess tjänster. Allt som annars är olagligt är det också på nätet. Nuförtiden har man dock också skapat nya lagar som tar webben i beaktande.

Stadganden

Internet gör det möjligt att kommunicera alltmer fritt, men med det följer också ansvar. Den som har skrivit en webbsida, t.ex., bär också ansvar för innehållet och lagenligheten.

Ärekränkning och spridning av information som kränker individens rätt till privatliv: sprid aldrig osann information om en annan person eller antydningar som kan skada, såra eller förorsaka förakt mot den kränkte. Med andra ord får du inte lägga upp kränkande material på en webbsida, inte heller något som du inte skulle vara beredd att säga i något annat sammanhang samt ta konsekvenserna. Sprid inte heller någon information, antydningar eller uppfattningar om en annans privatliv som kunde förorsaka skada, lidande eller förakt.

Upphovsrätts- och varumärkeslagar: sprid inte material som musik, text, fotografier, ritningar eller varumärken som du inte har upphovsrätt till över Internet. Otillåten spridning och användning av material kan leda till åtal.

Sekretess: varje medborgare har enligt grundlagen rätt till konfidentiell kommunikation. Lagen berör även e-post och all elektronisk kommunikation. Öppna alltså aldrig e-postmeddelanden som är adresserade till någon annan utan att personen i fråga har gett tillstånd.

Stör inte trafiken i informationsnätverket: det är förbjudet att med flit störa eller överbelasta datornätet, dataöverföring, e-post och andra nättjänster.

Hackerverksamhet: intrång i och olovligt bruk av främmande informationssystem – till och
med om ingen skada orsakas – är ett brott för vilket påföljden kan vara fängelsestraff. Till och med försök till intrång är straffbart.

Att skriva och sprida virus: det är straffbart att skriva och sprida virus med flit.

Skicka inte e-postreklam: använd inte e-post till marknadsföring om du inte har tillstånd från mottagarna. Lagen förbjuder maskinella massförsändelser till privatpersoner per fax, mobiltelefon och e-post. Information till företag, egna kunder och vänner är dock tillåtet. Även i detta fall ska du avlägsna mottagarens namn från adressregistret om han begär detta: mottagarnas adresser syns inte om du skriver dem i bcc (Blind Carbon Copy)-rutan på e-postmeddelandet.

Personregister: om du samlar personuppgifter på nätet eller besökare till din webbsida (genom att t.ex. kräva registrering) ska du följa bestämmelserna i personregisterlagen.

Barnpornografi: spridning och innehav av barnpornografi är förbjudet oberoende av i vilken form materialet förekommer.

Rasism: Rasism och uppvigling till rasism är förbjudet.