Doktorsavhandling

Monografi eller sammanläggningsavhandling

Det finns två typer av doktorsavhandlingar:

En monografi motsvarar till sin uppbyggnad en magisteravhandling, dvs. en sammanhängande text indelad i kapitel. Layouten i Hankens monografiavhandlingar följer de instruktioner som ges i Formateringsguiden under baskunskaper och avancerade kunskaper, med undantag för titelbladet. Se anvisningarna för titelbladet nedan.

En sammanläggningsavhandling består av flera delar. Den inleds med en sammanfattande inledning som kallas kappa och därtill vanligen 3-5 artiklar.

Den sammanfattande inledningen (kappan) ska redigeras i Hanken-stil, dvs. följa anvisningarna i Formateringsguiden. Det är alltid doktorandens ansvar att kontrollera att materialet är korrekt efter sidbrytningen.

Artiklarna kan vara antingen Word- eller pdf-filer.
Artiklarna i Word-format (opublicerade manuskript) kan redigeras antingen i Hanken-stil, eller enligt de anvisningar som gäller för den tidskrift som författaren tänker skicka in dem till eller redan har skickat in dem till.
En artikel som redan har publicerats i en tidskrift, kan ingå i sammanläggningsavhandlingen i pdf-format med tidskriftens layout (publisher’s version), förutsatt att tidskriften har gett publiceringstillstånd, eller i Word-format (artikelns utseende före tidskriftens slutliga redigering, en så kallad post-print version, även kallad AAM version = Author Accepted Manuscript).

Figurer och tabeller i artiklarna numreras vanligtvis inom respektive artikel och inte löpande genom hela avhandlingen. Artiklarna kan ha bilagor.

Doktorsavhandlingen har sitt eget titelblad vars dokumentmall kan laddas ner (se nedan).

Sidformat

I monografiavhandlingarna och i sammanläggningsavhandlingarnas kappa används sidformatet A4.

Också opublicerade artiklar i Word-format borde, med tanke på tryckningen, i avhandlingen ha sidformat A4. De pdf-filer som kommer från tidskrifter har i allmänhet andra sidformat och dem måste tryckeriet skala om så att de blir A4.

Doktorsavhandlingarna trycks i ett mindre format än A4. Förminskningen görs på tryckeriet, så du behöver inte själv ta det här i beaktande i ditt manuskript.

Marginaler

Marginalerna ska vara 3 cm (uppe, nere, höger, vänster) i monografiavhandlingarna och i sammanläggningsavhandlingarnas kappa.

Radavstånd

I monografiavhandlingarna och i sammanläggningsavhandlingarnas kappa kan radavståndet vara 1-1,5.

När du börjar skriva på ett Word-dokument blir radavståndet i Word 2016 automatiskt 1,08. Du kan bra använda detta eller radavståndet 1,15, vilket ger en luftigare text än radavstånd 1.

Tabeller och figurer

Försök om möjligt designa dina tabeller och figurer så att de inte blir för små och svårtydda eftersom doktorsavhandlingarna trycks i ett mindre format än det ursprungliga A4.

En tabell som blir så bred att den är svår att få plats på en stående A4 (portrait), kan svängas horisontellt till liggande A4 (landscape). Då måste du sätta in en avsnittsbrytning (section break) före och efter tabellen.

Titelbladet

Doktorsavhandlingen har sitt eget titelblad vars dokumentmall kan laddas ner (se nedan).

Förord

Doktorsavhandlingen innehåller ett förord istället för en sammanfattning. Förordet placeras direkt efter titelbladet. För förordets rubrik används Georgia 15 Bold och texten i förordet skrivs med Georgia 11. Efter förordets text infogas en sidbrytning. Förordet och förteckningarna är del av samma avsnitt och skall ha romerska siffror som sidnumrering.

FÖRORD Georgia 13 Bold (fet stil)
Doktorsavhandlingens struktur

Doktorsavhandlingen har följande struktur:

  1. Första avsnittet (Ingen sidnumrering)
    • Titelblad (fram- och baksida). Ladda ned ovan.
  2. Andra avsnittet (sidnumrering med romerska siffror).
  3. Tredje avsnittet innehåller själva substansen + källorna och bilagorna (sidnumrering med vanliga siffror)

Mera information för forskarstuderande finns på Hankens hemsida.