Doktorsavhandling

Hankens doktorsavhandlingar följer instruktionerna i Formateringsguidens avancerade kunskaper med undantag för pärmbladet. Doktorsavhandlingen har sitt eget titelblad vars dokumentmall kan laddas ner.

Doktorsavhandlingen innehåller ett förord istället för en sammanfattning. Förordets rubrik skrivs med Georgia 15 Bold och själva förordet, som skrivs med Georgia 11, placeras direkt efter titelbladet. Efter förordets text infogas en sidbrytning. Förordet och förteckningarna är del av samma avsnitt och skall ha romerska siffror som sidnumrering.

FÖRORD Georgia 13 Bold (fet stil)

Doktorsavhandlingen har följande struktur:

  1. Första avsnittet (Inga siffror)
    • Titelblad och publikationsinformation. (Ladda ovan)
  2. Andra avsnittet (Romerska siffror som sidnumrering).
  3. Tredje avsnittet innehåller själva substansen + källorna & bilagorna (vanliga sidnumrering)

Mera information för forskarstuderande finns på Hankens hemsida.