Magisteravhandling

Hankens magisteravhandlingar följer instruktionerna i Formateringsguidens avancerade kunskaper. Om din avhandling av någon orsak inte behöver bilagor, tabeller eller figurer behöver du inte använda just denna avancerade kunskap. Alla övriga avancerade kunskaper måste användas i din avhandling för att bli godkänd.

Magisteravhandlingen har följande struktur:
  1. Första avsnittet (Romerska siffror som sidnumrering , förutom på pärmbladet)
  2. Andra avsnittet innehåller själva substansen + källorna (vanliga sidnumrering)

Kom ihåg sammanfattningen! Om du studerar på svenska men skriver avhandlingen på engelska skall sammanfattningen finnas på både svenska och engelska.

Mera information om kraven på magisteravhandlingen hittar du på Hankens hemsida.

De olika huvudämnena kan ha egna specifika krav på magisteravhandlingens utseende men om sådana krav saknas gäller formateringsguidens instruktioner.

Inlämning av avhandlingen

När du är redo att lämna in magisteravhandlingen skall du följa dessa instruktioner. Spara magisteravhandlingen i ett korrekt PDF-format i enlighet med instruktionerna som finns på tillgänglighetssidan.