Alt text

Alla bilder i avhandlingar skall ha alt text som beskriver med max 1-2 rader innehållet av bilden. Så att text till tal program kan beskriva bilden.

Tabeller och figurer som har gjorts med något program (Words egna grafiska funktioner eller andra liknande program) och har text och beskrivningar behöver inte alt text. Om figurerna och/eller tabellerna är bilder (t.ex. .jpeg .png etc.) så då behöver de alt text.

För att skapa alt text för en bild så räcker det oftast med att högerklicka med musen på en bild i texten och välja ”Edit Alt Text”. Då öppnas en ruta med ett fält var man kan beskriva bildens innehåll.

Då man högerklickar en bild får man en ruta med olika funktionerna, en av dem är ”Edit Alt Text”.
Fältet var man kan skriva in text för bilden.