Bilagor, tabeller och figurer

I den här instruktionen får du anvisningar i hur du skapar förteckningar över bilagor, tabeller och figurer.

Gemensamma regler

Alla skapas genom att välja ”Insert Caption”:

Du får upp en ruta i vilken du kan skriva in namnet på bilagan, tabellen eller figuren i ”Caption”-fältet. Korrekt bilaga, tabell eller figur måste väljas i ”Label”-fältet. Om du t.ex. vill skapa en tabell måste du välja tabell från ”Label” fältet. Då syns det också automatiskt att det är en Tabell och vilken tabell i ordningen det är i din text.

Kom ihåg att numret som ges inte beror på (tabellens) ordning i texten utan i vilken ordning du satte in den i texten! Numreringen kan bli fel för bilagor, tabeller och figurer om du börjar från slutet av texten med Insert Caption .

Om det inte finns en korrekt ”Label” för vad du skall sätta in i texten (eller den är på fel språk) kan du skapa en ny etikett med ”New Label”. Skriv in vad det är du skall använda. Välj korrekt etikett då du skapar antingen bilaga, tabell eller figur.

Stil för Figurer och Tabeller

Figurer/Tabeller (Caption) Georgia 9 Bold

Efter att du har skapat en figur eller en tabell har den troligtvis inte ännu korrekt stil. Du kan ändra på stilen för Figurer och Tabeller genom att söka upp Caption i stilgalleriet. Caption i stilgalleriet blir synlig först efter att du använt ”Insert Caption”.

Instruktioner för hur du ändrar på stilarna finns i denna länk.

Förteckning

Då du skall skapa en förteckning över bilagor, tabeller och figurer väljer du ”Insert Table of Figures” och korrekt ”Caption label”. Tabell för tabellerna osv. Du måste skapa enskilda förteckningar för alla tre.

När förteckningen har skapats framkommer det automatiskt på vilken sida den motsvarande bilagan, tabellen eller figuren finns (så länge sidnumreringen och avsnittsbrytningen är korrekt) .

Bilagor, Tabeller och Figurer visas alltid efter innehållsförteckningen och alltid i samma ordning: BILAGOR, TABELLER och FIGURER. Kom ihåg att ha en sektionsbrytning efter den sista förteckningen! Därefter börjar den egentliga akademiska texten.

Rubrik

FÖRTECKNINGS RUBRIK Georgia 13 Bold

Förteckningarnas rubriker är inte en del av förteckningen. Det går att skapa rubriker på flera olika sätt. Det viktiga är att de är i ett korrekt format och att de inte automatiskt sätts in i innehållsförteckningen! Endera väljer du normal stil och byter det till formatet ovan eller så använder du TOC Heading för stilen. Du kan också skapa en tredje ny stil som du använder för förteckningarna så framt att det inte automatiskt påverkar andra delar av formateringen felaktigt. Använd absolut inte Heading 1 eftersom de då kommer in i innehållsförteckningen! Rubriken skall skrivas med stora bokstäver.

Bilaga

Bilaga (Egen stil) Georgia 13 Bold

Bilagor placeras alltid sist i texten, d.v.s. efter källförteckningen. Du skapar bilagorna enligt instruktionerna ovan ”Insert Caption”>”New Label”>”Label” bilaga.

Skillnaden mellan figurer och tabeller är att bilagor skall ha ett annat format även om de skapas genom ”Insert Caption”. Det finns några olika sätt detta kan göras på. Det första sättet är att välja Normal stil som sedan manuellt kan ändras till formatet ovan.

Det andra sättet är att skapa en ny stil där du färdigt ställer in enligt följande format:

På det här sättet kan du efter att du gjort ”Insert Caption” klicka på stilen Bilaga och få korrekt format för bilagan. Kom ihåg att använda ”Insert Caption” för att det skall fungera korrekt!

Förteckningen skapas enligt samma instruktioner som ovan.

Tabell

Tabelltexten placeras oftast ovanför tabellen. Förutom för beskrivningen av tabellen, förteckningen och rubriken har tabellerna inte standardiserade regler för hur de skall se ut. Deras utseende och standard beror på vilken typ av akademisk text det handlar om och vilka krav som studieämnet/institutionen ställer på texten.

Figur

Figurtexten placeras oftast under tabellen. Förutom för beskrivningen av figuren, förteckningen och rubriken har figurerna inte standardiserade regler för hur de skall se ut. Deras utseende och standard beror på vilken typ av akademisk text det handlar om och vilka krav som studieämnet/institutionen ställer på texten.