Brödtexten (referensteknik)

Kom ihåg att citera och referera korrekt då du skriver din text. Du ska också skapa en  källförteckning. I Hankens Referensguide hittar du anvisningar för citat, referensteknik och  källförteckning.

För texten måste man åtminstone ha 3 källor man skall referar till. Källorna skall vara av olika typer. Man skall hänvisa till en:

Bok

Artikel

Webbsida

Kom ihåg att det ska finnas en sidbrytning mellan brödtexten och källförteckningen. Källorna i källförteckningen skall vara i alfabetisk ordning enligt författare/organisationsnamn!

Observera att källförteckningen placeras allra sist i texten, efter de båda uppgifterna/huvudrubrikerna.