Avancerade kunskaper

Innehållet i ”Avancerade kunskaper” bygger på ”Baskunskaper” i föregående flik och är uppdelat enligt olika teman. Medan ”Baskunskaper” numeriskt följer uppgiftsordningen i kurs 0001 är innehållet i  ”Avancerade kunskaper” ämnat att användas då du skriver din avhandling eller andra akademiska texter. Idén med formateringsguiden är att du blir bekant med hur Word fungerar och att du självständigt skall kunna formatera dina dokument så att de följer Hankens standardformat.

I denna flik beskriver vi detaljerat Word-programmets olika funktioner. Genom att följa instruktionerna kommer du att kunna maximera användningen av Word. Instruktionerna är gjorda för Word 2016. Om du använder ett annat textbehandlingsprogem måste du själv härleda dig till hur programmet fungerar. Majoriteten av textbehandlingsprogrammen har liknande funktioner som Word och om du förstår logiken i Word borde du lätt kunna hitta samma funktioner i andra program.

Som Hankenstuderande kan du ladda ner Word 2016.

Innehållet i ”Avancerade kunskaper” är ämnat för dem som skriver kandidat-, magister- och  doktorsavhandlingar men kan också användas för övriga akademiska texter. De olika avhandlingstyperna har egna hemsidor med mera specifika instruktioner.

Dessa instruktioner antar att du har formateringstecknet ¶ påkopplat så att du ser funktionerna i texten.