Tillgänglighet

Spara dokument i tillgängligt PDF/A-format

För att skapa alt text för bilder se mera här.

Vad är PDF/A och tillgänglighet?

PDF/A är ett dokument som uppfyller standarden för arkivering av dokument. Med det försäkras att dokumentet går att läsa även i framtiden då det måste stödas av program. Med tillgänglighet i ett dokument försäkras att även personer med nedsatt syn kan ta del av informationen i dokumentet.

Varför spara som PDF/A?

EUs tillgänglighetsdirektiv styr att offentliga organisationer producerar dokument och material som personer med nedsatt syn eller hörsel kan ta del av.

Spara ett tillgängligt PDF/A-dokument med Microsoft Word för Windows

1. Öppna ditt dokument i Word

2. (Word 2019 eller 365) Välj ”Review” > ”Check Accessibility” . Läs igenom förslagen och ändra enligt det. (Word 2016) Välj ”File” > ”Info” > ”Inspect Document” > ”Check Accessibility” . Läs igenom förslagen och ändra enligt det.

3. Välj Save as

4. Välj PDF i ”Save as type”, sedan Options

5. Kruxa för ”Document structure tags for accessibility” och ”ISO 19005-1 compliant (PDF/A)”. Bekräfta med OK.

6. Namnge filen, sedan klicka Save

Microsoft Word för Mac kan inte spara olika typer av PDF!

Använd Word för Mac till att skriva ditt dokument samt kolla dess tillgänglighet, men använd en Windows-dator med Word för att spara PDF/A-filen.

Så kollar du tillgängligheten av ett dokument i Word på Mac:

1. Öppna ditt dokument i Word

2. Välj ”Review” > ”Check Accessibility” . Läs igenom förslagen och ändra enligt det.

3. Spara filen och öppna den i Word på en Windows-dator för att spara som tillgänglig PDF enligt instruktionerna ovan.