Kurs 0001 Videon

Formateringsvideo 1 – Ladda ner Word

Formateringsvideo 2 – Stilar

Formateringsvideo 3 – Skapa Pärm

Formateringsvideo 4 – Avsnitt, sidbrytning och sidnumrering

Formateringsvideo 5 – Innehållsförteckning och rubriker