Kurs 9999 – Baskunskaper

Dessa instruktioner är strukturerade så att man följer dem i ordning från 0 till 7 för att formatera rätt. Om man hoppar över ett steg kan det bli svårare att formatera korrekt efteråt.

0. Ladda ner Microsoft Word

Som studerande på Hanken får du fritt ladda ner Microsoft Word på din dator. Se anvisningar i länken ovan.

1. Kontrollera att inställningarna är rätt

1.1 Slå på formateringstecknet för att underlätta formateringen. Då ser du vad du gör i texten.

1.2 Kontrollera att sidstorleken är korrekt.

1.3 Ställ in radavståndet.

1.4 Formatera teckensnitt (font) och teckenstorlek (formatmallar)

OBS! Då du stänger MS Word första gången efter att ha gjort inställningarna frågar Word om du vill spara ändringarna. Välj Ja för att inställningarna ska sparas till nästa gång.

2. Pärm

Skapa en pärm (försättsblad).

OBS! Då du stänger MS Word efter att du har skapat pärmen frågar Word om du vill spara. Välj Ja för att pärmen ska sparas till nästa gång.

3. Avsnitt

Kontrollera att avsnitten är korrekta.

Lämna en tom sida för innehållsförteckningen. Innehållsförteckningen placeras efter pärmen men före brödtexten. Det lönar sig att skapa innehållsförteckningen först då texten är färdigt skriven.

4. Sidnumrering

Ställ in sidnumreringen.

5. Skriv din text

Kom ihåg att citera och referera korrekt då du skriver din text. Du ska också skapa en källförteckning.

Källförteckningen placeras allra sist i texten, efter de båda uppgifterna/huvudrubrikerna.

6. Formatera och numrera rubrikerna (formatmallar)

6.1 Formatera rubrikerna på rätt sätt. Det här är viktigt för att även innehållsförteckningen ska bli korrekt formaterad.

6.2 Ställ in automatisk numrering av rubrikerna.

7. Skapa innehållsförteckning

Skapa och uppdatera din innehållsförteckning.