Avsnitt, sektionsbrytning och sidnumrering

Sidnumrering och avsnittsbrytningar/sektionsbrytningar (section breaks) är integrerade med varandra. Utan en korrekt sektionsbrytning, som separerar avsnitten från varandra, kommer inte sidnumreringen att placeras rätt i dokumentet.

Avsnitt

En akademisk text kan grovt delas in i två avsnitt:  

  1. Första avsnittet (Romerska siffror som sidnumrering, förutom på pärmbladet)
  2. Andra avsnittet innehåller själva substansen + källorna (vanliga sidnumrering)

Sidnumreringen borde alltid börja där din egentliga text börjar. Pärmbladet skall inte ha sidnumrering. Innehållsförteckningen, eventuella tabeller och sammanfattningen (abstract) har sin egen numrering med romerska siffror.

Dela avsnitten med sektionsbrytning

Då du skapar avsnitt måste du använda sektionsbrytning. Kom ihåg skillnaden mellan sidbrytning och sektionsbrytning. Sidbrytning påverkar inte sidnumrering medan avsnitts/sektionsbrytning påverkar var sidnumreringen börjar och slutar! Mellan Första och Andra avsnittet skall det finnas en sektionsbrytning!

Observera! Sektionsbrytningen kan inte avlägsnas med backspace ← ! Om du har gjort ett misstag med sektionsbrytningen (brytning på fel ställe eller för många) måste du använda Delete-knappen. Placera kursorn bredvid sektionsbrytningen (formateringstecknet ¶ måste vara aktiverat så att du ser var sektionsbrytningen finns) och klicka på Delete-knappen. Mac-användare: Mac datorer har inte delete knappen men man kan använda Ctrl + D för att få bort onödiga avsnittsbrytningar.

Första avsnittets sektionsbrytning:

Första avsnittet kan göras på två olika sätt. Du kan ta bort sidnumreringen på pärmbladet genom att ha en annorlunda första sida, välj då ”Different First Page”:

Alternativt kan du göra en sektionsbrytning på pärmbladet. Då måste du avkoppla pärmbladets sektion (enligt instruktionerna nedan) så att pärmbladet är avskilt från innehållsförteckningen, abstraktet, tabeller, bilagor etc.

Andra avsnittets sektionsbrytning:

Andra avsnittets sektionsbrytning följer direkt efter innehållsförteckningen, tabeller och/eller bilagor.

Avkoppla sektionerna från varandra:

Om det står ”Same as Previous” på ditt sidhuvud (Header) (dubbelklicka på sidhuvudet så det öppnas) så betyder det att Word utgår från att sidhuvudet i avsnitt 2 (Section 2) är likadant som i avsnitt 1 (Section1). Så skall det ju inte vara, eftersom sidnumreringen skall finnas endast i avsnitt 2. Klicka på knappen ”Link to Previous” så den blir inaktiv och texten ”Same as Previous” försvinner. Checkboxen ”Different First Page” skall inte i detta fall vara markerad.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är sidnumrering2.png

Sidnumrering

När du har skapat sektionsbrytningar enligt instruktionerna ovan så är det dags att numrera sidorna.

Första avsnittets sidnumrering:

Första avsnittets sidnumrering använder romerska siffror. Oberoende vilket sätt du använde så skall pärmbladet inte ha sidnumrerning. Välj sidan där numreringen skall börja (efter pärmbladet) och välj ”Page Number” > ”Top of Page” och ”Plain Number 2”. Sidhuvudet måste vara öppet så att du kan se ”Design” fältet:

Sidnumreringen skall vara centrerad på övre sidan. Numreringen borde visa romerska siffror vilket kan ändras genom att välja: ”Format Page Numbers” välj romerska siffror (i, ii, iii. …) från ”Number format”. Nu borde sidnumreringen för avsnitt 1 fortsätta med romerska siffror fram till avsnitt 2, så framt att du avkopplade avsnitt 2 från avsnitt 1.

Andra avsnittets sidnumrering:

Andra avsnittet börjar där din egentliga akademiska text börjar och den sidan borde vara sida 1. På samma sätt som ovan öppnar du sidhuvudet genom att dubbelklicka på detta och väljer från ”Design”- fältet ”Page Number” > ”Top of Page” och ”Plain Number 2”:

Link to Previous” skall vara avkopplat enligt instruktionerna ovan och om sidnummret är något annat än 1 måste du använda ”Page Number Format” och ”Start at:” och välja 1.

Om du följt dessa instruktioner borde sidnumreringen nu börja och sluta på rätt sida.