Kurs 0001 – Baskunskaper

Dessa instruktioner är strukturerade så att man följer dem i ordning från 1 till 5 för att formatera rätt. Se formateringsvideon. Om man hoppar över ett steg kan det bli svårare att formatera korrekt efteråt.

1. Ladda ner Microsoft Word

Som studerande på Hanken får du fritt ladda ner Microsoft Word på din dator. Se anvisningar i videon ovan.

2. Ställ in stilar

2.1 Slå på formateringstecknet ¶ för att underlätta formateringen. Då ser du vad du gör i texten.

2.2 Formatera teckensnitt (font) och teckenstorlek (formatmallar). Se Haken stil tabellen.

OBS! Då du stänger MS Word första gången efter att ha gjort inställningarna frågar Word om du vill spara ändringarna. Välj Ja för att inställningarna ska sparas till nästa gång.

3. Pärm

Skapa en pärm (försättsblad).

Ladda ner logo här.

Mac användare kan inte spara pärmen men de kan skapa ett template!

OBS! Då du stänger MS Word efter att du har skapat pärmen frågar Word om du vill spara. Välj Ja för att pärmen ska sparas till nästa gång.

4. Avsnitt, sidbrytning och sidnumrering

4.1 Kontrollera att avsnitten är korrekta.

4.2 Ställ in sidnumreringen.

Lämna en tom sida för innehållsförteckningen. Innehållsförteckningen placeras efter pärmen men före brödtexten. Det lönar sig att skapa innehållsförteckningen först då texten är färdigt skriven.

5. Innehållsförteckning och rubriker

5.1 Formatera rubrikerna på rätt sätt. Det här är viktigt för att även innehållsförteckningen ska bli korrekt formaterad.

5.2 Ställ in automatisk numrering av rubrikerna.

5.3 Skapa och uppdatera din innehållsförteckning.

Brödtexten för uppgiften

Kom ihåg att citera och referera korrekt då du skriver din text. Du ska också skapa en  källförteckning. I Hankens Referensguide hittar du anvisningar för citat, referensteknik och  källförteckning.

För texten måste man åtminstone ha 3 källor man skall referar till. Källorna skall vara av olika typer. Man skall hänvisa till en:

Bok

Artikel

Webbsida

Kom ihåg att det ska finnas en sidbrytning mellan brödtexten och källförteckningen. Källorna i källförteckningen skall vara i alfabetisk ordning enligt författare/organisationsnamn!

Observera att källförteckningen placeras allra sist i texten, efter de båda uppgifterna/huvudrubrikerna.