5.1.3 Kommunikation i sociala webbtjänster

I takt med att kommunikationen mer och mer övergår till webben har också dess kanaler och möjligheter blivit fler. Olika program för direktmeddelande, till exempel, gör det möjligt att kommunicera snabbare och ofta mera informellt än med mera traditionella kommunikationsmedier (som e-post och olika diskussionsforum). De senaste åren har webbkommunikationen igen fått nya former då tjänster som baserar sig på distribuerad, nätverkad kommunikation har blivit allt mer allmänna, och delvis har ersatt mera traditionella former av webbkommunikation. Sådana tjänster förknippas ofta under begreppet ”social media”. Det gäller särskilt Facebook, som numera används i hela världen, både för privat och kommersiell kommunikation.

Sociala medier kan vara till stor hjälp för studier och arbete, samt för annan kommunikation. Man skall dock komma ihåg att kommunikationen i dessa medier sällan är helt privat. Därför kan tanklöst agerande, som man trodde var ofarligt, ha oanade följder i sociala medier, liksom i andra medier. Denna sida handlar framförallt om datasäkerhet och -skydd och social media.

Datasäkerhet och integritet i sociala medier

Liksom med all webbkommunikation skall man följa netiketten i de sociala medierna. Eftersom kommunikationen på t.ex. Facebook sällan är helt privat skall man fundera noga på till vem och hur man framför sin sak. Detsamma gäller också bilder: om du laddar upp bilder till webben skall du alltid fundera på hurdana bilder de är, vilka personer som syns på dem, och vem du vill att skall se dem.

Begränsning av synlighet

Med många tjänster kan man begränsa synligheten för meddelanden, bilder och andra filer, antingen med ett lösenord eller genom att begränsa till en viss grupp människor. Det lönar sig att fundera på om man faktiskt vill dela med sig bilder från en akademisk sits som fortsatte till morgonstund till sin svärmor eller en framtida arbetsgivare – för att inte tala om vilt främmande människor. Det lönar sig alltid att bekanta sig med sekretessinställningarna hos webbservicen du använder och att ställa in dem så som du vill ha dem.

Det finns också sekretesslagar gällande publicering av bilder på andra människor på webben. Man borde alltid be om tillstånd av människor som förekommer på ens bilder innan man publicerar dem.  Beakta särskilt att man inte får kombinera personens namn med bilder som finns till allas påseende utan personens samtycke. Det finns mera information om individens dataskydd på följande sida.

Scam och malware (sabotageprogram)

Som överallt annars i nätverket sprids diverse scam och sabotagprogram genom sociala medier. Skojare och andra kriminella strävar efter att på olika sätt utnyttja den familjära känslan som förknippas med sociala medier:

  • infiltrera andras vänner genom att låtsas vara någon de känner
  • sprida malware genom insticksprogram som liknar ett spel
  • sprida malware eller liknande genom en spännande länk som bifogats till ett massutskick

På bilden nedan ges exempel på ett typiskt scam som sprids genom sociala medier. Genom att klicka på länken utsätts personen för ett försök till nätfiske, malware eller annan attack.

Mer information om webbscam återfinns i följande underkapitel.

Dina fotspår på webben

Trots sekretessinställningar har vissa sociala medier förbehållit sig rätten att utnyttja sina användares information och bilder. Det lönar sig alltså att läsa användarvillkoren för tjänsterna du vill använda, så att du vet vad du ger tillstånd till!

Tyvärr har vissa tjänster börjat ändra sina användarvillkor alltid nu och då och t.o.m. utan att informera användarna om detta. Dessa förändringar har ofta lett till att användarnas sekretesskydd har försämrats. Det kan också visa sig vara överraskande svårt att lösgöra sig från en tjänst. I vissa tjänster har möjligheten att avlägsna sig från en tjänst ”gömts undan” och också efter att man lyckats hitta den behåller tjänsten rätten att utnyttja information och filer som du en gång fört in i den.

Då exempelvis identitetsstölder har blivit alltmer vanliga är det särskilt viktigt att du är medveten om hurdan information det finns om dig på den öppna webben. Genom att kombinera oförsiktigt given information från olika sociala medier kan en illasinnad person t.ex. lyfta ett snabblån på flera hundra euro i ditt namn.

Då du för in information eller bilder av dig själv eller andra på webben där alla har tillgång till dem, ska du ta i beaktande att du inte nödvändigtvis mera har någon kontroll över hur de kommer att utnyttjas!
Det är särskilt viktigt att läsa användarvillkoren för alla applikationer du använder: oberoende av sekretessinställningar behåller många tjänster rätten att samla, använda och sprida användarnas information och filer som de själv vill. Det enda sättet att förhindra sådan verksamhet är att inte använda tjänster som bryter mot sekretessen.