5.1 Introduktion till datasäkerhet och dataskydd

Som datoranvändare ansvarar du själv för att inte dina viktiga data förstörs. Eftersom datasäkerheten hotas av många olika faktorer är det lättare att motarbeta dem om man känner igen dem. I den här delen får du svar på frågorna:

  • Vad är datasäkerhet och varför är det viktigt?
  • Vad är dataskydd och hur kan du själv påverka ditt eget dataskydd?
  • Vilka är de mänskliga och tekniska faktorerna som påverkar datasäkerheten?