Ställa in radavstånd

Bild om hur man expanderar paragraf fliken i Word

Steg 1. Välj fliken Home och öppna dialogrutan för Stycke (Paragraph) nere i högra hörnet.

Steg 2. Ställ in radavståndet genom att välja ett alternativ i listan Radavstånd (Spacing).  Radavstånd 1,5 används i akademiska texter på Hanken.
Bild var man sätter in radavståndet 1,5 i Paragraf pop-up sidan

Steg 3. Ändra styckeavståndet till värdet 0 i rutorna Före och Efter.

Steg 4. Välj sedan Ange som standard (Set As Default). Välj Alla dokument  i dialogrutan och klicka OK.