Formatera rubriker

Använd formatmallarna Heading 1 och Heading 2 för att formatera rubrikerna.

Använd Heading 1 för huvudrubrik. Kom ihåg att Heading 1 ska föregås av en automatisk sidbrytnining. Se instruktioner för detta i kapitlet Formatmallar.

Använd Heading 2 för underrubrik.

Heading 1 Georgia 13 Bold (fet stil)
Heading 2 Georgia 11 Bold 

Använd Heading 1 för källförteckningens rubrik. Själva källförteckningen ska formateras enligt anvisningen nedan.

Källförteckningens innehåll Georgia 11 Normal text

Det är viktigt att formatera huvudrubriker och underrubriker rätt för att innehållsförteckningen ska bli rätt formaterad.