5.2.5 Säkerhetsuppdateringar för datorn

Uppdateringar av operativsystemet

Tillverkare av sabotageprogram och knäckare söker hela tiden efter nya säkerhetsluckor i operativsystemen för att de ska kunna få tillgång till intet ont anande användares datorer. Därför måste också du uppdatera ditt operativsystem med jämna mellanrum.

Uppdateringarna av operativsystemen täpper till säkerhetsluckor, men ofta förbättrar de också hur operativsystemet fungerar. Det är mycket viktigt att göra uppdateringarna regelbundet, eftersom du på det viset avsevärt kan försämra möjligheterna för virus, maskar och olika sabotageprogram att infektera din dator.

Olika operativsystem har olika metoder att uppdatera dem. Vårt exempel, Windows, kan uppdateras bl.a. på följande sätt:

  1. Öppna menyn Start och gå till menyn All Programs (Alla program).
  2. Välj Windows Update.
  3. Operativsystemet öppnar ett fönster som förklarar hur uppdateringen framskrider och vad uppdateringarna gäller. Genom att följa anvisningarna på skärmen kan du uppdatera ditt operativsystem (Windows 7 i exempelbilden nedan)

Om du har glömt att uppdatera ditt operativsystem – eller om din förbindelse till webben är mycket långsam – kan ovannämnda åtgärd ta en mycket lång tid. Det kan också hända, att operativsystemet vill starta sig på nytt innan uppdateringarna kan tas i bruk.

Windows-operativen kan konfigureras att sköta om uppdateringarna automatiskt.  De nyaste versionerna har automatisk uppdatering av viktiga uppdateringar, med det lönar sig ändå att försäkra sig om den saken.

Om ditt operativsystem är Windows 7, gå till System and Security (System och underhåll) i kontrollpanelen och Windows Update – Turn automatic updating on or off (Aktivera eller inaktivera automatisk uppdatering).
Om man så vill kan man ställa in det så att operativsystemet uppdateras varje dag:

På arbetsstationerna vid Hanken görs uppdateringarna automatiskt så du behöver inte bekymra dig om det på campus. Men du ansvarar själv för uppdateringarna på din hemdator.

Uppdatering av programvara

Du måste vara noga med att uppdatera programmen du använder på grund av att nya säkerhetshål hittas hela tiden. Program som ska uppdateras är t.ex.e-postprogram och webbläsare samt deras insticksprogram – speciellt Adobe Acrobat Reader, Java, och  Flash player.

Uppdatera alltså alla program med jämna mellanrum. Det kan t.o.m. vara skäl att uppdatera också program som nyligen kommit ut på marknaden, eftersom även de kan ha säkerhetsluckor. Det finns olika sätt att göra reparationsuppdateringar:

  • Ladda uppdateringar från programmet: från de flesta program (bl.a. Firefox) kan man ladda ner uppdateringar direkt via programmets meny Help (Hjälp) eller motsvarande.
  • Ladda ner uppdateringar med webbläsaren och installera ”ovanpå” programmet: uppdateringar som ska installeras skilt finns oftast på tillverkarens webbsajt.
  • Ladda ner en helt ny version av ett program och installera den: den här uppdateringsmetoden innebär oftast att man måste installera hela programmet på nytt.
  • Automatiska uppdateringar: det smartaste sättet att komma från besväret att uppdatera och låta programmen ta hand om sina egna uppdateringar när det är möjligt.  De flesta programmen uppdateras automatiskt, men du bör absolut kontrollera detta separat! Denna inställning återfinns i de flesta program från menyn Tools -> Options.

Hur du än uppdaterar ditt operativsystem eller dina program kan uppdateringarna misslyckas och ”låsa” din dator. Gör alltid säkerhetskopior av alla viktiga filer innan du uppdaterar operativsystem eller program!