Författararkiv: Kicka

Många nya IT-system i studierna i höst

Inför studieåret 2014-2015 finns många nyheter för studerande – om det inte är ett nytt system är det i alla fall nya sätt att använda de gamla. Den största praktiska förändringen är att det inte längre finns en samlande kurssida med både kursbeskrivning, schema och kursmaterial samt information för en pågående kurs.

Kursbeskrivningar i WebOOdi

Hankens WebOodi

I Hankens WebOodi finns kursbeskrivningar och studieplaner

Alla kursbeskrivningar samt studieplaner hittar du i WebOodi – du behöver inte logga in för att se beskrivningarna, men nog när du vill anmäla dig. Du hittar studieplaner och kursbeskrivningar under ”Studiehandböcker”, till vänster.

Kurserna finns i studiehandböckerna enligt ämne och campus (du kan också hitta enskilda genom en sökning via ”Sök” ovanför Studiehandböcker).

 • Tryck på kurskoden för att se på hela kursbeskrivningen.
 • Tryck på kursnamnet om du vill kolla antal anmälda och anmälningstid
 • Logga in för att anmäla dig till kurs eller tent – Kursanmälan i WebOOdi måste du alltid göra!

Anvisningar för WebOodi hittar du här: http://www.hanken.fi/personal/weboodi#document2

Läsordning i Schema

Läsordning för kurser

Läsordning för kurser finns i Schema

Kursernas undervisningstider finns i det nya systemet http://schema.hanken.fi., där både lärare och studerande kan söka kurser och skapa sina läsordningar.

 • Sök enligt kurskod, kursnamn eller lärarens namn.
 • Tryck på plusknappen före kursnamnet i kurslistan till höger för den kurs du vill addera till din läsordning. OBS! Var noga med att välja kursen för rätt campus om den ges på båda!
 • Kurser som har en vit fyrkant framför kursnamnet har undervisningstider bokade
 • Klicka på ”Läsordning”-fliken när du vill se dina val i veckoformat. (Bläddra fram till den vecka som kursen börjar för att se något)
 • Genom att logga in (via Shibboleth) kan du spara läsordningar och behöver inte skapa den på nytt varje gång du går in i systemet.
 • Sparar du din egen läsordning i Schema hålls den up-to-date även om kurstiderna ombokas Du kan också spara en ical-fil mm om du vill ladda in läsordningen i din egen elektroniska kalender. Men då ändras inte tiderna automatiskt om det sker förändringar.

Kursmaterial, kursinfo och övningsarbeten i Moodle

All information om en pågående kurs (dvs allt utom kursbeskrivningen) finns i Moodle. Du kan söka kurser utan att vara inloggad. Observera: En kurs som läraren ännu inte öppnat syns inte för studerande!

En kurs som öppnats för studerande syns med kurskod och -namn under kategorierna ämnen och campus. En kurs som går gemensamt i Helsingfors och Vasa syns direkt under ämneskategorin, övriga under respektive campus.

Kursinformation för pågående kurs finns i Moodle

Kursinformation för pågående kurs finns i Moodle

I kurslistan syns för varje kurs:

 • kurskod
 • kursnamn
 • ansvariga lärare
 • eventuellt en kort kursbeskrivning (lång finns i Oodi)
 • samt eventuellt en fil med en detaljerad information om kursens upplägg.

Du behöver vanligen en kursnyckel för att komma in på kursen – den skickar läraren till dig via WebOodi eller ger på första lektionen i klass. När du går in på kursen med kursnyckeln (du måste också logga in med Hanken id och lösenord) blir du samtidigt studerande på kursen. OBServera! DU MÅSTE OCKSÅ anmäla dig helt normalt via WebOodi!

Exempel på vad du kan se om en kurs innan du går in på den. För att etta skall synas bör läraren ha öppnat den för studerande. För att gå in på kursen behöver du vanligen ännu en KURSNYCKEL som du oftastfår via ett WebOodi meddelande.

Exempel på vad du kan se om en kurs innan du går in på den. För att detta skall synas bör läraren ha öppnat den för studerande. För att gå in på kursen behöver du vanligen ännu en KURSNYCKEL som du oftast får via ett WebOodi meddelande.

I den nya Moodle kan läraren också skapa inlämningsuppgifter som direkt  är kopplade till plagiatgranskningsprogrammen Turnitin eller Urkund. Den nya versionen stöder också mobila apparater bättre i och med att gränssnittet är responsivt, och utseende alltså ändrar enligt webfönster storlek.

Du hittar Moodle på adressen http://moodle.hanken.fi och inloggningen sker via Shibboleth.

Ny epost via Office365 – först enbart nya studerande

De nya studerande på Hanken (matrikelnummer som startar med 14xxxx) får som första  grupp Hankenstuderande tillgång till Office 365-paketet med Microsoft Office molntjänster såsom e-post kalender mm. Det betyder samtidigt att för dessa studerande byter e-postleverantören från en finländsk leverantör till en europeisk/amerikansk.

För de studerande som har office 365 fungerar e-posten i formen fornamn.efternamn@student.hanken.fi eller användarid@student.hanken.fi, t.ex. s149999@student.hanken.fi.

Inloggning sker med s149999@student.hanken.fi

Mera information om office365 hittar du på Hankens webb under IT-tjänster – e-post – FAQo365

Information till gamla studerande kommer under hösten om när övriga studerande kan flytta över till office365.

WLAN – eduroam

Redan under förra läsåret tog Hanken ibruk eduroam ett trådlöst nätverk som möjliggör inloggning med HankenId och lösenord till WLAN, både inom Hanken och på i stort sett alla finländska högskolor och universitet. Ute i världen har eduroam redan miljontals användare. I praktiken kan man alltså logga in på Helsingfors universitets eduroam likaväl som Vasa universitets eller Hankens.

Inloggningen sker med Hankens användar-id och lösenord, men till användarid måste man tillfoga @hanken.fi, dvs användarid@hanken.fi

Du hittar mer om eduroam i ett tidigare blogginlägg ”s00007 med rätt att eduroama

Utskrift från trådlöst nät – e-print

Sedan våren 2014 kan du skriva ut från din egen bärbara apparat genom e-print.

Du kan skriva ut trådlöst:

 • via e-posten eller
 • genom att installera en lokal drivrutin för skrivare eller
 • genom att ladda upp en fil via eprint-gränssnittet eprint.hanken.fi

Även detta finns närmare beskrivet i ett tidigare blogginlägg  ”e-print äntligen här!”

OBS! Precis som vanligt förutsätter utskrift att du har skrivarkrediter som studerande (eller är kopplad till en enhet som personal).

Nyckelsystemet byts ut under hösten – inga nya nycklar till studerande före det!

Hankens elektroniska nyckelsystem skall bytas ut – därför kan studerande inte nu lösa ut nycklar som fungerar med det gamla nyckelsystemet.

Under hösten kommer en parallelläsare som fungerar med det nya systemet (RFID-läsare) att placeras vid huvudingången. Målet är att det nya systemet skall kunna utnyttja de nya studentkorten (betalkortsvarianten) som nycklar. Men just nu finns inga nycklar.

Du kan registrera ditt studentkort (varianten med betalfunktion) som skrivarbricka

De nya studenkorten kan man redan registrera som skrivarkort istället för den tunna blåa plastbrickan – om det är ett nytt studentkort med betalfunktionen. Det gör man genom att visa kortet för skrivaren, och sedan logga in via displayen med Hanken id och lösenord. DÄrefter fungerar studentkortetsom skrivarlogin, och den gamla blåa nyckeln är värdelös.

OBSERVERA att du ändå måste köpa skrivarkrediter från IB – du betalar inte utskriften vid själva skrivaren utan måste köpa krediter normalt via IB.

Pilot-beskrivning-WP_20140113_011SMART

Under hösten kommer också en del av auditorierna få Smart boards – det betyder nya möjligheter för undervisningen. Mer om det när det är dags.

Shibboleth inloggning

Allt fler system kommer också att utnyttja Shibboleth tekniken för inloggning – den bygger på uppgifter direkt från våra studieregister och personaldatabas som uppdateras automatiskt, och det betyder också att det blir ännu striktare med rättigheter – om inte terminsanmälan är i skick kommer man inte åt tex Moodle, JOOPAS, Schema, etc.

Lösenord

Till sist en påminnelse om att det är klokt att byta sitt lösenord rätt ofta, speciellt med tanke på alla dataintrång som skett i världen under våren och sommaren. Det är dock obligatorisk att byta lösenord minst var 400 dag.

Har ni inte bytt lösenordet i tid kommer ni inte in någon annanstans än till ”Byt lösenord”-funktionen, endera vid en Hanken dator eller från en webbsida. Ni kan alltså hemifrån byta även ett föråldrat lösenord via verktyget ”Byt lösenord” men inga andra system fungerar förrän lösenordet är bytt.

ePrint äntligen här!

Nu kan du skriva ut dina dokument i det trådlösa nätet från din egen bärbara dator, ja i praktiken nästan varifrån som helst, för du kan också skriva ut genom att sända ett dokument som epost från din Hanken epost.

Du får ut dokumentet som vanligt från skrivaren genom att logga in på skrivaren och ta ut vad som finns i Follow-You kön. Utskriften hålls kvar i kön ca 48h innan den rensas bort.

Du kan skriva ut trådlöst:

 • via e-posten eller
 • genom att installera en lokal drivrutin för skrivare eller
 • genom att ladda upp en fil via eprint-gränssnittet
 • (Utskrift m.hj.a. appar för vissa mobila apparater är möjligt senare i vår)

OBS! Precis som vanligt förutsätter utskrift att du har skrivarkrediter som studerande (eller är kopplad till en enhet som personal).

Via eposten

Man kan skicka e-mail bilagor till eprint@hanken.fi (eller everyone.print@hanken.fi)

 • Avsändaren ha en Hanken e-post i formen:
  fornamn.efternamn@hanken.fi (personal, forskarstuderande) eller
  fornamn.efternamn@student.hanken.fi (studerande)
 • Om man sänder mail från en icke-registrerad adress får man inget svar (vi vill ju inte hjälpa spammare att samla adresser)
 • Om man sänder en bilaga med okänt filformat så får man däremot ett meddelande om saken
 • Systemet känner igen följande filformat via eposten: pdf, html, htm, gif, png, jpg, tif, bmp, txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf samt Open Office format.

Genom att ladda upp en fil till eprintEprintLogin

Man kan ladda upp filer via ett webbgränssnitt:

 • Logga in på https://eprint.hanken.fi/ och med ditt Hanken id och lösenord
 • Ladda upp det dokument du vill skriva ut.
 • Du ser också en lista på de dokument du nyss skrivit ut, obereonde vilket sätt du använt för att eprintta.
 • Via webbgränssnittet känner systemet igen följande filformat: pdf, html, htm, gif, png, jpg, tif, bmp, txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf samt Open Office format.

Genom att skriva ut från ett program

Du kan installera en skrivar drivrutin på din dator som du ser som en normal skrivare på din dator, vilket gör att du kan skriva ut inifrån ett program, tex Word, eller excel. EprintDriverEprintDriver

 • Logga in på adressen ovan
 • Välj Driver Print
 • Välj det operativ system din dator har och följ instruktionerna
 • Den ny installerade ”skrivaren” syns som vilken som helst skrivare i listan över skrivare och heter ” Follow-You on Hankenpserver on http://eprint.hank…”
 • Fördelen med att installera en drivrutin är att då begränsas inte filformatet till de ovannämnda.
 • OBS! Ställ in pappersstorleken till rätt storlek A4, det måste du göra på den apparat du installerar drivrutinen på.

 

ePostboxen är full! – Att skicka stora dokument – del 1

För anställda är det inte en option att ha jobbmail utanför högskolan. De nationella epostreglerna för statliga verk (som vi ännu i många fall är) förbjuder det. Och inom huset stöter vi på begränsningar i storleken på epostlådan. Varför blir din epost full av att skicka en stor fil? Ja, oftast hamnar en kopia av den skickade eposten i din sentbox, som är en dela av ditt epostkonto.

Men vi måste skicka filer. Många av oss jobbar tillsammans på dokument, får stora dokument i eposten, och skickar stora dokument – allt det här fyller epostlådan och gör den ohanterlig.

Filesender – att skicka en stor fil

För den inom högskolesamfundet som skall skicka stora dokument är FIleSenderFUNETs tjänst Filesender utmärkt. Du kan skicka en stor fil enkelt

 • genom att gå till filesender.funet.fi,
 • logga in via HAKA, dvs med Shibboleth
  = ditt Hanken id och lösenord,
 • ladda upp din fil,
 • skriv ett meddelande till mottagaren och
 • skicka iväg.

Varken du eller mottagaren får då själva filen i eposten, men meddelandet och filen går fram genom att den laddas upp på en förmedlande server. Mottagaren får ditt meddelande och samtidigt en länk till filen som skall laddas ner.

På tjänsten kan man bestämma hur länge filen är tillgänglig för mottagaren. Har du flera filer att ladda upp måste du endera skicka flera meddelanden, eller göra en zip-fil.

Att ta emot övningsarbeten av studenter

Under åren har en del förfrågningar kommit till Helpdesk om egna epostadresser för kurser, egna filområden mm.

För inlämning av kursarbeten, seminarieuppsatser etc, är svaret – använd Moodle! I Moodle hålls dokumenten inom systemet, och fyller ingens epostlåda. Läraren ser när arbetet är inlämnat och hittar det lätt när det behövs, studenten och läraren kommer åt systemet varifrån som helst.

Moodle har många fina funktioner, en del krångliga men många lätta. Under våren drar en Moodle kampanj igång, då vi

 • dels visar nya Moodle 2.6 för de erfarna användarna av Moodle, och
 • dels har enkla kurser för de som vill ha material, nyheter och inlämning av uppgifter i sin kurs.

Inför höstens undervisning kommer Studybuildern inte att användas längre, eftersom inte ens grunduppgifterna för de läsårets kurser finns där. Grunduppgifterna, dvs ”studiehandboksinformationen” införs nu i vår i OpasOodi. För informationsspridning på kursen erbjuds istället Moodle.

Övningsarbeten kan också tas emot via plagiatkontroll, men smidigast ur studentens synvinkel är att lämna in via Moodle, då det inte behövs skilda id:n, och då kursmaterialet också annars finns på Moodle. Läraren för kursen kan istället i Moodle sätta in en uppgift som är direkt kopplad till plagiatkontrollverktyg Turnitin eller Urkund.

Molntjänster

Det finns många molntjänster för fildelning, säkerheten på dessa tjänster varierar, och väldigt få kan rekommenderas. Om detta i del 2 av ”Stora dokument” här på IKT-bloggen.

För den som vill undersöka säkerhet och rekommendationer på egen hand (och på finska) upprätthåller datasäkerhetscheferna en sida om detta, liksom också Aalto-universitetet:

Hankens pilotauditorium – Flexibelt rum för ny och gammal pedagogik

Idag 13.1.2014 skruvades den nya fina fix-WP_20140113_012 Smartboarden fast på väggen i auditorium 306 i Helsingfors. Alla möbler i det gamla i rummet har slängts ut och in kom nya flexibla bord och stolar på hjul.

Inspirationen har vi tagit från Helsingfors universitets Minerva torg, där man experimenterar med nya moderna flexibla undervisningsutrymmen. Man vill ha rum för pedagogiska lösningar som inte begränsas av inredningen, vilket betyder att inredning och teknik skall vara flexibla.

Mindre_WP_20140113_007Auditorium 306 i Helsingfors och auditorium 305 i Vasa har båda förnyats under julledigheterna. Båda rummen har fått 30 nya fina stolar i grått och rött samt 15 bord i salmiakformat, som man kan forma till grupper för sex studerande eller ha på rad eller hur man vill. Eftersom både stolar och bord har hjul kan man snabbt och behändigt t.o.m. mitt under lektionen flytta runt. Även i övrigt skall båda orterna få exakt samma sak i sitt pilotauditorium.

I pilotauditoriet finns Smartboard med tillhörande SMART Notebook program som gör att man Modellarrangemangmycket flexibelt kan utnyttja smartboarden både för att rita och skriva, eller för att plocka fram färdiga bilder eller Powerpoint-filer. Givetvis kan man också bara surfa på datorn eller skriva med ordbehandlingsprogram eller kalkylprogram e.d.

Dessutom är består lärarbordet nu av två s.k. ”cocktail” bord som man kan ställa till en lämplig höjd. De går också lätt att flytta, även om flyttbarheten något begränsas av att det går sladdar mellan dator och smartboard.

I auditoriet finns en bärbar dator som klassdator, istället för den bordsdator som tidigare fanns. Detta eftersom en bärbar tar mycket mindre plats än bordsdatorn. Dessutom finns en dokumentkamera för de som vill rita och berätta på papper, eller visa någon bok eller dylikt via den. En konferensmikrofon och skild webbkamera hör till utrustningen ifall man vill hålla webinarier ed. För Applevänner finns också en AppleTV manick.

Tack vare våra duktiga vaktmästare Janne och Johan fick vi labbet i Helsingfors färdigt i tid för termins starten, inklusive litet tvättade och spacklade väggar. Borden från pilotauditoriet har flyttats till grannrummet 307, där de vita borden småningom flyttas ner till grupprummen utanför Futurum. I Vasa har Smartboarden ännu inte satts fast på väggen, och någon stol saknas men rummet är i användbart skick – det har i praktiken redan använts av fortbildningen i ett par veckor.  Innan terminsstarten kommer ännu väggarna i Vasa utrymmet att målas.

Pilot-beskrivning2-WP_20140113_011
I veckan installeras också programmet Flinga, ett program som kan utnyttjas för att känna studerande på pulsen, samla ideer under lektionen mm. Studerande använder sina mobila apparater (telefoner, pekdatorer, bärbara datorer) och går in via en viss webbsida. Även detta används flitigt i Minerva, men har också spritt sig till flera andra universitet. Flinga kommer att finnas i pilotauditorierna och i ett större auditorium på vardera orten. Eftersom Flinga ofta betyder användning av många mobila apparater, har också WLAN förstärkts på tredje våningen i Helsingfors.

Fungerar piloten bra och kommentarerna är positiva hoppas vi på en större satsning på undervisningsmiljön under kommande år.  Hankens fina studerande och lärare måste också få en fin modern undervisningsmiljö att verka i.

Vem skall använda pilotauditorierna? Hankens vanliga lärare och forskare för grundundervisningen. Det är inte meningen att de skall stå oanvända och bara användas vid speciella tillfällen.

Många nya användbara program tas ibruk under våren, och även någon smartboard till i Helsignfors – Nyheterna presenteras i iKT-bloggen och via öppna workshops eller motsvarande under våren. Följ med och kommentera hur de kan användas, och kom med önskemål!

Open Pilot house i Helsingfors, torsdag 16.1 mellan 11:30 och 13 – kom in när det passar dig och bekanta dig med utrymmet!

Glatt nytt pedagogiskt och flexibelt år 2014!

Kicka & Sampo

 

 

 

WebStorming 1

Intensiva diskussioner, smarta ideer, gamla ideer men med nya friska vinklingar – allt fick plats i diskussionerna vid de fem temastationerna då Hankens första WebStorming hölls i måndags. Motsvarande Wasa WebStorming hålls 11 april kl 12-16.

Webkoordinator Oskar inledde med att berätta varför vi måste göra något, och visade oss också lite Hanken Webhistoria. Tidtabellen är planering och val av verktyg detta år, och förverkligande 2014. Den nya Webben skall vara klar att tas ibruk hösten 2014, dvs ca 1,5 år från nu. – Varför tar WebStormingdet så länge? Tja, att designa, ändra, ta ibruk nya verktyg, sådant går bara inte i en handvändning. Det handlar också om tiotusentals websidor…

Efter att undertecknat introducerat gänget i World Cafe-sättet att jobba, och påminnt om att vi skall glömma vad vi har, och fundera vad vi VILL ha, inleddes brainstormingen. Fem teman att fundera kring: 15 minuter per tema och alla går till alla teman. I grupperna 3-5 personer så man faktiskt kan diskutera med varandra, och en moderator.

Efter 1,5 timmar hade många g2013-03-25-1761oda ideer fötts och utvecklats. Efter en presentation av vad man kommit till i de olika temastationerna, fick alla närvarande 15 röster att fördela – att lägga en röst på 15 förslag, eller 15 röster på ett förslag, allt var möjligt.

And the winner is… sökfunktionen! Och personifiering och rolltänkande. Men mer om det i följande inlägg. Från början deltog ca 30 personer, tre studerande, två från institutionerna och resten från olika stödfunktioner.

Vad vill du ha av den nya Webben? Undrar Kicka

Hej världen!

Detta var vårt första inlägg: när bloggen öppnades. Nu är bloggen öppen för hela världen. Även om de knappast är så intresserade av IKT-nyheter på Hanken. Sedan 5 september 2013 är bloggarna på blogg.hanken.fi öppna för alla.

”Ett historiskt ögonblick, datacentralen öppnar sin blogg – först en testplats för hur en lokal WordPressinstallation böjer sig för Hankens behov. Innehållet är dock riktigt – här kommer att komma tankar om IKT i framtiden. Fritt fram att kommentera av folk inom Hanken.

Och nej, bloggen är inte öppen för allt och alla i hela världen att läsa, iden är att den syns inom Hanken, på Hanken datorer, eller efter Hanken inloggning via t.ex proxyn. Givetvis skall man kunna kommentera bloggen också. Varför denna instängdhet? Det är också ett test, men också ett behov, allt behöver inte tutas ut till hela världen. En annan blogg kanske behövs för hela världen.”