Populära shibboleth-tjänster

logoDatacentralen har tittat på statistiken för inloggning till olika Shibboleth-anslutna tjänster på Hanken under år 2014. Vi bjuder här på en presentation av de mest populära tjänsterna. Kanske du hittar någon tjänst du inte visste om – med största sannolikhet kan du logga in på tjänsten med ditt Hanken-användarnamn och lösenord!

#1 – Hankens Moodle

Hankens nya Moodle anslöts till Shibboleth våren 2014, men toppar ändå redan nu klart listan med 5633 inloggningar. Du kan bekanta dig med Hankens Moodle på https://moodle.hanken.fi/moodle/

#2 – Rondo

Rondo är Hankens applikation för elektronisk mottagning och hantering av inköpsfakturor. Rättighet att logga in i systemet har alla som sakgranskar eller godkänner Hankens fakturor i Rondo. Systement är i flitig användning vilket andra platsen och 3713 inloggningar vittnar om.

#3 – M2

M2 är Hankens applikation för behandling av resekostnader och kostnadsrersättningar och används av så gott som alla anställda. M2 används ungefär lika flitigt som Rondo och statistiken visar på 3219 inloggningar.

#4 – Personec ESS – Employee Self Service

Med hjälp av självbetjäningsmodulen ESS (Employers Self Service) administreras personalen semestrar, sjuledigheter och övriga korta ledigheter elektroniskt. 2978 inloggningar.

#5 – Mobility Online

I Mobility Online portalen administreras såväl inkommande som utgående utbytesstuderande. Studerande vid Hanken som är på väg att studera utomlands loggar in med shibboleth och får därmed en hel del uppgifter förhandsifyllda i formuläret. Mobility Online portalen med 2801 shibboleth-inloggningar kan du besöka här »

#6 – Webropol

Med Webropol (2412 inloggningar) kan man skapa frågeformulär som publiceras på webben och respondenterna själva fyller i. Datat kan tas ut och analyseras i statistikprogram som SPSS, och för enklare sammanställningar har Webropol också egna rapporter. Mer om användningen av Webropol på Hanken kan läsas på http://www.hanken.fi/student/webropol

#7 – Shs.fi

Studentkårens nya webbplats togs i bruk på våren och har med 1801 inloggningar i snabb takt tagit en plats på TOP-10 bland shibboleth-tjänsterna. http://www.shs.fi/

#8 – Datacentralens helpdesk

Användargränssnittet för Datacentralens helpdesk är i aktivt bruk bland Datacentralens personal. 1622 gånger har vi i år loggat in för att hjälpa er alla!

#9 – Stiftelsens webbaserade ansökningstjänst

Med tjänsten är det möjligt att online ansöka om stipendier från Stiftelsen Svenska Handelshögskolan. 862 inloggningar.

#10 – Helsingfors univeristet HUPnet

Alla kanske inte visste det – men via Shibboleth kan även Hankens studerande och personal logga in på Helsingfors universitets trådlösa nät HUPnet. 723 gånger har denna möjlighet utnyttjats i år. Datacentralen rekommenderar dock att man tar i bruk eduroam som kan användas på en mängd ställen världen runt!

#11 – Helsingfors universitet Moodle

Det går bra att logga in på Helsingfors universitets Moodle https://moodle.helsinki.fi/ med sitt vanliga Hanken-användarnamn. 642 inloggningar i år.

#12 – Schema

Schemaläggaren är det nya verktyget för att bygga sin egen läsordning utgående från den undervisning som ordnas. Genom att logga in kan du spara dina egna läsordningar och även synkronisera uppgifterna med andra kalenderverktyg. För inloggade studerande kommer tjänsten senare i höst att automatiskt skapa en läsordning utgående från de anmälningar som gjorts. Verktyget togs ibruk under sommaren och har för tillfället 611 inloggningar. Verktyget hittas på adressen https://schema.hanken.fi/ – instruktioner hittas här:  http://www.hanken.fi/student/lasordning

#13 – Joopas.fi

Med ansökningssystemet Joopas kan man ansöka till flexibla studier. 500 inloggningar.

#14 – Hankens nya webb

Hankens nya webb finns för tillfället endast i en utvecklingsmiljö. Med 497 inloggningar tyder det på att såväl utvecklare som utsedda testanvändare varit flitigt framme!

#15 – Hankens Öppna universitets anmälningstjänst

Studerande och personal på Hanken kan använda sina Hanken-användarkoder i anmälningstjänsten. 438 inloggningar i år (merparten av de som använder anmälningstjänsten använder lokala användarkoder eftersom de inte har användarkoder på Hanken från tidigare).

Utöver dessa ovan listade tjänster så har 4638 inloggningar till 54 andra shibboleth-anslutna tjänster gjorts! Totalt har vi registrerat ca 34000 inloggningar under tiden 1.1-14.8.2014.