WebStorming 1

Intensiva diskussioner, smarta ideer, gamla ideer men med nya friska vinklingar – allt fick plats i diskussionerna vid de fem temastationerna då Hankens första WebStorming hölls i måndags. Motsvarande Wasa WebStorming hålls 11 april kl 12-16.

Webkoordinator Oskar inledde med att berätta varför vi måste göra något, och visade oss också lite Hanken Webhistoria. Tidtabellen är planering och val av verktyg detta år, och förverkligande 2014. Den nya Webben skall vara klar att tas ibruk hösten 2014, dvs ca 1,5 år från nu. – Varför tar WebStormingdet så länge? Tja, att designa, ändra, ta ibruk nya verktyg, sådant går bara inte i en handvändning. Det handlar också om tiotusentals websidor…

Efter att undertecknat introducerat gänget i World Cafe-sättet att jobba, och påminnt om att vi skall glömma vad vi har, och fundera vad vi VILL ha, inleddes brainstormingen. Fem teman att fundera kring: 15 minuter per tema och alla går till alla teman. I grupperna 3-5 personer så man faktiskt kan diskutera med varandra, och en moderator.

Efter 1,5 timmar hade många g2013-03-25-1761oda ideer fötts och utvecklats. Efter en presentation av vad man kommit till i de olika temastationerna, fick alla närvarande 15 röster att fördela – att lägga en röst på 15 förslag, eller 15 röster på ett förslag, allt var möjligt.

And the winner is… sökfunktionen! Och personifiering och rolltänkande. Men mer om det i följande inlägg. Från början deltog ca 30 personer, tre studerande, två från institutionerna och resten från olika stödfunktioner.

Vad vill du ha av den nya Webben? Undrar Kicka