Om bloggen

Datacentralen har installerat en instans av WordPress som testblogg. Under de närmaste månaderna ser vi hur den fungerar internt. Går det bra kan det bli större spridning under hösten. Kanske tidigare också, men en del administrativa processer måste lösas först.

Testblog betyder att i det här fallet att innehållet är OK men utseendet kan förändras från gång till gång och att bloggen ibland kan försvinna.

Just nu testar vi ett responsivt tema, dvs det skall fungera även då man har en liten pekdator eller telefon eller annars bara förminskar rutan. Hankens webb är inte responsiv. Det betyder att om du tar i kanten på det öppna browserfönstret och förminskar fönstret förändras inte Hankens webb, men en responsiv webb förminskar bilder och spalter och flyttar dem efter bästa förmåga.

 

Lämna ett svar