månadsarkiv: augusti 2014

Många nya IT-system i studierna i höst

Inför studieåret 2014-2015 finns många nyheter för studerande – om det inte är ett nytt system är det i alla fall nya sätt att använda de gamla. Den största praktiska förändringen är att det inte längre finns en samlande kurssida med både kursbeskrivning, schema och kursmaterial samt information för en pågående kurs.

Kursbeskrivningar i WebOOdi

Hankens WebOodi

I Hankens WebOodi finns kursbeskrivningar och studieplaner

Alla kursbeskrivningar samt studieplaner hittar du i WebOodi – du behöver inte logga in för att se beskrivningarna, men nog när du vill anmäla dig. Du hittar studieplaner och kursbeskrivningar under ”Studiehandböcker”, till vänster.

Kurserna finns i studiehandböckerna enligt ämne och campus (du kan också hitta enskilda genom en sökning via ”Sök” ovanför Studiehandböcker).

 • Tryck på kurskoden för att se på hela kursbeskrivningen.
 • Tryck på kursnamnet om du vill kolla antal anmälda och anmälningstid
 • Logga in för att anmäla dig till kurs eller tent – Kursanmälan i WebOOdi måste du alltid göra!

Anvisningar för WebOodi hittar du här: http://www.hanken.fi/personal/weboodi#document2

Läsordning i Schema

Läsordning för kurser

Läsordning för kurser finns i Schema

Kursernas undervisningstider finns i det nya systemet http://schema.hanken.fi., där både lärare och studerande kan söka kurser och skapa sina läsordningar.

 • Sök enligt kurskod, kursnamn eller lärarens namn.
 • Tryck på plusknappen före kursnamnet i kurslistan till höger för den kurs du vill addera till din läsordning. OBS! Var noga med att välja kursen för rätt campus om den ges på båda!
 • Kurser som har en vit fyrkant framför kursnamnet har undervisningstider bokade
 • Klicka på ”Läsordning”-fliken när du vill se dina val i veckoformat. (Bläddra fram till den vecka som kursen börjar för att se något)
 • Genom att logga in (via Shibboleth) kan du spara läsordningar och behöver inte skapa den på nytt varje gång du går in i systemet.
 • Sparar du din egen läsordning i Schema hålls den up-to-date även om kurstiderna ombokas Du kan också spara en ical-fil mm om du vill ladda in läsordningen i din egen elektroniska kalender. Men då ändras inte tiderna automatiskt om det sker förändringar.

Kursmaterial, kursinfo och övningsarbeten i Moodle

All information om en pågående kurs (dvs allt utom kursbeskrivningen) finns i Moodle. Du kan söka kurser utan att vara inloggad. Observera: En kurs som läraren ännu inte öppnat syns inte för studerande!

En kurs som öppnats för studerande syns med kurskod och -namn under kategorierna ämnen och campus. En kurs som går gemensamt i Helsingfors och Vasa syns direkt under ämneskategorin, övriga under respektive campus.

Kursinformation för pågående kurs finns i Moodle

Kursinformation för pågående kurs finns i Moodle

I kurslistan syns för varje kurs:

 • kurskod
 • kursnamn
 • ansvariga lärare
 • eventuellt en kort kursbeskrivning (lång finns i Oodi)
 • samt eventuellt en fil med en detaljerad information om kursens upplägg.

Du behöver vanligen en kursnyckel för att komma in på kursen – den skickar läraren till dig via WebOodi eller ger på första lektionen i klass. När du går in på kursen med kursnyckeln (du måste också logga in med Hanken id och lösenord) blir du samtidigt studerande på kursen. OBServera! DU MÅSTE OCKSÅ anmäla dig helt normalt via WebOodi!

Exempel på vad du kan se om en kurs innan du går in på den. För att etta skall synas bör läraren ha öppnat den för studerande. För att gå in på kursen behöver du vanligen ännu en KURSNYCKEL som du oftastfår via ett WebOodi meddelande.

Exempel på vad du kan se om en kurs innan du går in på den. För att detta skall synas bör läraren ha öppnat den för studerande. För att gå in på kursen behöver du vanligen ännu en KURSNYCKEL som du oftast får via ett WebOodi meddelande.

I den nya Moodle kan läraren också skapa inlämningsuppgifter som direkt  är kopplade till plagiatgranskningsprogrammen Turnitin eller Urkund. Den nya versionen stöder också mobila apparater bättre i och med att gränssnittet är responsivt, och utseende alltså ändrar enligt webfönster storlek.

Du hittar Moodle på adressen http://moodle.hanken.fi och inloggningen sker via Shibboleth.

Ny epost via Office365 – först enbart nya studerande

De nya studerande på Hanken (matrikelnummer som startar med 14xxxx) får som första  grupp Hankenstuderande tillgång till Office 365-paketet med Microsoft Office molntjänster såsom e-post kalender mm. Det betyder samtidigt att för dessa studerande byter e-postleverantören från en finländsk leverantör till en europeisk/amerikansk.

För de studerande som har office 365 fungerar e-posten i formen fornamn.efternamn@student.hanken.fi eller användarid@student.hanken.fi, t.ex. s149999@student.hanken.fi.

Inloggning sker med s149999@student.hanken.fi

Mera information om office365 hittar du på Hankens webb under IT-tjänster – e-post – FAQo365

Information till gamla studerande kommer under hösten om när övriga studerande kan flytta över till office365.

WLAN – eduroam

Redan under förra läsåret tog Hanken ibruk eduroam ett trådlöst nätverk som möjliggör inloggning med HankenId och lösenord till WLAN, både inom Hanken och på i stort sett alla finländska högskolor och universitet. Ute i världen har eduroam redan miljontals användare. I praktiken kan man alltså logga in på Helsingfors universitets eduroam likaväl som Vasa universitets eller Hankens.

Inloggningen sker med Hankens användar-id och lösenord, men till användarid måste man tillfoga @hanken.fi, dvs användarid@hanken.fi

Du hittar mer om eduroam i ett tidigare blogginlägg ”s00007 med rätt att eduroama

Utskrift från trådlöst nät – e-print

Sedan våren 2014 kan du skriva ut från din egen bärbara apparat genom e-print.

Du kan skriva ut trådlöst:

 • via e-posten eller
 • genom att installera en lokal drivrutin för skrivare eller
 • genom att ladda upp en fil via eprint-gränssnittet eprint.hanken.fi

Även detta finns närmare beskrivet i ett tidigare blogginlägg  ”e-print äntligen här!”

OBS! Precis som vanligt förutsätter utskrift att du har skrivarkrediter som studerande (eller är kopplad till en enhet som personal).

Nyckelsystemet byts ut under hösten – inga nya nycklar till studerande före det!

Hankens elektroniska nyckelsystem skall bytas ut – därför kan studerande inte nu lösa ut nycklar som fungerar med det gamla nyckelsystemet.

Under hösten kommer en parallelläsare som fungerar med det nya systemet (RFID-läsare) att placeras vid huvudingången. Målet är att det nya systemet skall kunna utnyttja de nya studentkorten (betalkortsvarianten) som nycklar. Men just nu finns inga nycklar.

Du kan registrera ditt studentkort (varianten med betalfunktion) som skrivarbricka

De nya studenkorten kan man redan registrera som skrivarkort istället för den tunna blåa plastbrickan – om det är ett nytt studentkort med betalfunktionen. Det gör man genom att visa kortet för skrivaren, och sedan logga in via displayen med Hanken id och lösenord. DÄrefter fungerar studentkortetsom skrivarlogin, och den gamla blåa nyckeln är värdelös.

OBSERVERA att du ändå måste köpa skrivarkrediter från IB – du betalar inte utskriften vid själva skrivaren utan måste köpa krediter normalt via IB.

Pilot-beskrivning-WP_20140113_011SMART

Under hösten kommer också en del av auditorierna få Smart boards – det betyder nya möjligheter för undervisningen. Mer om det när det är dags.

Shibboleth inloggning

Allt fler system kommer också att utnyttja Shibboleth tekniken för inloggning – den bygger på uppgifter direkt från våra studieregister och personaldatabas som uppdateras automatiskt, och det betyder också att det blir ännu striktare med rättigheter – om inte terminsanmälan är i skick kommer man inte åt tex Moodle, JOOPAS, Schema, etc.

Lösenord

Till sist en påminnelse om att det är klokt att byta sitt lösenord rätt ofta, speciellt med tanke på alla dataintrång som skett i världen under våren och sommaren. Det är dock obligatorisk att byta lösenord minst var 400 dag.

Har ni inte bytt lösenordet i tid kommer ni inte in någon annanstans än till ”Byt lösenord”-funktionen, endera vid en Hanken dator eller från en webbsida. Ni kan alltså hemifrån byta även ett föråldrat lösenord via verktyget ”Byt lösenord” men inga andra system fungerar förrän lösenordet är bytt.

Populära shibboleth-tjänster

logoDatacentralen har tittat på statistiken för inloggning till olika Shibboleth-anslutna tjänster på Hanken under år 2014. Vi bjuder här på en presentation av de mest populära tjänsterna. Kanske du hittar någon tjänst du inte visste om – med största sannolikhet kan du logga in på tjänsten med ditt Hanken-användarnamn och lösenord!

#1 – Hankens Moodle

Hankens nya Moodle anslöts till Shibboleth våren 2014, men toppar ändå redan nu klart listan med 5633 inloggningar. Du kan bekanta dig med Hankens Moodle på https://moodle.hanken.fi/moodle/

#2 – Rondo

Rondo är Hankens applikation för elektronisk mottagning och hantering av inköpsfakturor. Rättighet att logga in i systemet har alla som sakgranskar eller godkänner Hankens fakturor i Rondo. Systement är i flitig användning vilket andra platsen och 3713 inloggningar vittnar om.

#3 – M2

M2 är Hankens applikation för behandling av resekostnader och kostnadsrersättningar och används av så gott som alla anställda. M2 används ungefär lika flitigt som Rondo och statistiken visar på 3219 inloggningar.

#4 – Personec ESS – Employee Self Service

Med hjälp av självbetjäningsmodulen ESS (Employers Self Service) administreras personalen semestrar, sjuledigheter och övriga korta ledigheter elektroniskt. 2978 inloggningar.

#5 – Mobility Online

I Mobility Online portalen administreras såväl inkommande som utgående utbytesstuderande. Studerande vid Hanken som är på väg att studera utomlands loggar in med shibboleth och får därmed en hel del uppgifter förhandsifyllda i formuläret. Mobility Online portalen med 2801 shibboleth-inloggningar kan du besöka här »

#6 – Webropol

Med Webropol (2412 inloggningar) kan man skapa frågeformulär som publiceras på webben och respondenterna själva fyller i. Datat kan tas ut och analyseras i statistikprogram som SPSS, och för enklare sammanställningar har Webropol också egna rapporter. Mer om användningen av Webropol på Hanken kan läsas på http://www.hanken.fi/student/webropol

#7 – Shs.fi

Studentkårens nya webbplats togs i bruk på våren och har med 1801 inloggningar i snabb takt tagit en plats på TOP-10 bland shibboleth-tjänsterna. http://www.shs.fi/

#8 – Datacentralens helpdesk

Användargränssnittet för Datacentralens helpdesk är i aktivt bruk bland Datacentralens personal. 1622 gånger har vi i år loggat in för att hjälpa er alla!

#9 – Stiftelsens webbaserade ansökningstjänst

Med tjänsten är det möjligt att online ansöka om stipendier från Stiftelsen Svenska Handelshögskolan. 862 inloggningar.

#10 – Helsingfors univeristet HUPnet

Alla kanske inte visste det – men via Shibboleth kan även Hankens studerande och personal logga in på Helsingfors universitets trådlösa nät HUPnet. 723 gånger har denna möjlighet utnyttjats i år. Datacentralen rekommenderar dock att man tar i bruk eduroam som kan användas på en mängd ställen världen runt!

#11 – Helsingfors universitet Moodle

Det går bra att logga in på Helsingfors universitets Moodle https://moodle.helsinki.fi/ med sitt vanliga Hanken-användarnamn. 642 inloggningar i år.

#12 – Schema

Schemaläggaren är det nya verktyget för att bygga sin egen läsordning utgående från den undervisning som ordnas. Genom att logga in kan du spara dina egna läsordningar och även synkronisera uppgifterna med andra kalenderverktyg. För inloggade studerande kommer tjänsten senare i höst att automatiskt skapa en läsordning utgående från de anmälningar som gjorts. Verktyget togs ibruk under sommaren och har för tillfället 611 inloggningar. Verktyget hittas på adressen https://schema.hanken.fi/ – instruktioner hittas här:  http://www.hanken.fi/student/lasordning

#13 – Joopas.fi

Med ansökningssystemet Joopas kan man ansöka till flexibla studier. 500 inloggningar.

#14 – Hankens nya webb

Hankens nya webb finns för tillfället endast i en utvecklingsmiljö. Med 497 inloggningar tyder det på att såväl utvecklare som utsedda testanvändare varit flitigt framme!

#15 – Hankens Öppna universitets anmälningstjänst

Studerande och personal på Hanken kan använda sina Hanken-användarkoder i anmälningstjänsten. 438 inloggningar i år (merparten av de som använder anmälningstjänsten använder lokala användarkoder eftersom de inte har användarkoder på Hanken från tidigare).

Utöver dessa ovan listade tjänster så har 4638 inloggningar till 54 andra shibboleth-anslutna tjänster gjorts! Totalt har vi registrerat ca 34000 inloggningar under tiden 1.1-14.8.2014.