s00007 – med rätt att eduroama!

eduroam_450pixI skrivande stund har säkert en del användare redan lagt märke till att ett nytt trådlöst nätverk – eduroam – erbjuds i Hankens lokaliteter i huvudbyggnaden i Helsingfors och i Casa Academica. Torsdagen den 29 augusti lades de sista bitarna i pusslet och från och med måndag 2 september har vi officiellt varit medlemmar i eduroam. Vasa får ännu vänta en tid innan eduroam erbjuds i utrymmena där, men redan nu har alla användare på Hanken, oberoende av verksamhetsort, rätt att ”eduroama”.

Vad är eduroam?

Eduroameducation roaming – är ett samarbete mellan högskolor och universitet världen över som möjliggör kostnadsfri användning av varandras trådlösa nät. Det trådlösa nätverket använder samma identifierare (SSID) eduroam på alla de tusentals orter nätverket finns tillgängligt. Användaren loggar alltid in med det egna hemuniversitetets användarkoder, så t.ex. för Hankens del gäller att oberoende om inloggningen sker mot en accesspoint på Svalbard eller Hawaii sker identifieringen av användaren i praktiken nere i datacentralens källare på Arkadiagatan 22.

Eduroam är som namnet antyder uttryckligen ett nät avsett för tillfällig roaming i någon annans nätverk. Således har också användarna på Hanken största nyttan av nätverket när de befinner sig utanför Hankens egna lokaliteter. Eftersom vi har mycket liten eller absolut ingen vetskap alls om vilka användarna är som ansluter sig till eduroam-nätverket, är det en naturlig säkerhetsåtgärd att kraftigt begränsa åtkomsten till Hankens övriga nätresurser för eduroam-användare. Det är alltså inte möjligt att t.ex. skriva ut eller få tillgång till de dokument man lagrat på Hankens filserver när man är uppkopplad i eduroam. För dylika funktioner kommer vi senare att lansera mer avancerade trådlösa nät i Hankens utrymmen, som på sikt ersätter de befintliga näten så som HOPEnet och Hankwlan. Men mer om detta i ett senare skede.

Hur använder man eduroam?

hanken_eduroam_QRAlla användare som har ett användarnamn till Hankens nätverk kan logga in på eduroam med sitt eget användarnamn och lösenord. Det viktiga är att observera att användarnamnet i detta fall skall anges i formen användarnamn@hanken.fi – dvs. organisationstillhörigheten bör alltid anges. Med diverse mobila apparater så som telefoner och surfplattor är det ofta ganska problemfritt att ansluta sig till eduroam bara man kommer ihåg att godkänna de certifikat som autentiseringsservern hankradius.shh.fi använder. För att få certifikaten och krypteringen rätt på bärbara datorer och motsvarande rekommenderas starkt att man använder sig av eduroam CAT – Configuration Assistant Tool. Det finns färdiga installationspaket som innehåller behövliga inställningar för bl.a. Windows, OS X och Linux på adressen https://cat.eduroam.org/?idp=407 (nås även via QR-taggen ovan)

Problem?

Om du har problem med att ansluta dig till eduroam nätverket kan du kontakta help@hanken.fi – vi tar även gärna emot övrig respons och utvecklingsförslag på samma adress.