Bloggportal

Det här är toppnivån för Hankens bloggportal. Här hittar du länkar till Hankens bloggar och kurssidor av mer intern karaktär.

Bloggportalen blogg.hanken.fi är ny och kör igång med IKT-körkortet som innehåller allehanda nyttigt material om Hankens IT-system, om bassystem som operativsystem, ordbehandling, informationssök och datasäkerhet. Det är alltså öppet kursmaterial som vi köpt licens till från Helsingfors universitet och anpassat till Hanken, samt anvisningar till en del av våra system.

IKT-bloggen är tänkt för allehanda halvofficiella nyheter om utveckling/ibruktagning av olika system på Hanken. Under hösten kommer säkert fler bloggar enligt behov och önskemål, men i en försiktig takt.

Datacentralen
(contact us help@hanken.fi)

This is the main level for the Hanken internal blogportal. Here you find blogs of a more internal character, although open to the world.

Under Kurser = course material our first open course material is available, the ICT drivers licence material developed at the University of Helsinki and licensed to Hanken. The pages are still only available in Swedish.

The ICT blog, IKT-Bloggen, is meant to have news about introducing new systems at Hanken. More blogs will come, according to need and wishes, but in a slow pace.

The Computer Centre
(contact us help@hanken.fi)