Källförteckning enligt typ av dokument

Denna sida är under arbete.

 Bok, tryckt Albinsson, P. (1998). Den lärande organisationen: från vision till verklighet. Jönköping: Brain books.
Avhandling , papper Andersson, T. (2008). Leadership and effective management. Magisteravhandling. Vasa: Svenska handelshögskolan.
Kapitel i bok med redaktör Baumol, W. J. (1976). Economics of Athenian drama: Its relevance for the arts in a small city today. I: E. E. Bailey (Ed.) Selected economic writings of William J. Baumol. New York: New York University Press, 365-376.
Artikel, papper Baumol, W. J. (1977). On the proper cost test for natural monopoly in a multiproduct industry.   American Economic Review, 67, 5, 809-822.
Blogginlägg Bard, A. (2014).  Att hålla sig uppdaterad om onlinemarknadsföring. Tillgänglig: http://www.bard.nu/att-halla-sig-uppdaterad-om-onlinemarknadsforing/. Hämtad 17.12.2015.
Konferens, CD-rom Decision Sciences Institute (2003). 34th annual meeting of the Decisions Sciences Institute, Washington, D.C., November 22-25, 2003, Proceedings [CD-rom].
Film, youtube Business Bloggers (2015). Varför ska man företagsblogga? .Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=So-CFwVtFtE.  Hämtad 17.12.2015
Tidningsartikel, utan författare, papper Finavia betalar bonus för passagerare (2010). Vasabladet 12.3.2010.
Statusuppdatering, Facebook Idun’s Apple (10.3.2010). Idun’s Apple levererar nu inom hela EU. Tillgänglig: http://.www.facebook.com/home.php?#!/pages/Iduns-Apple/197497928293?ref=ts. Hämtad 19.3.2010.
Opublicerat material, papper Karlsson, H. (2010a). Om den postmoderna diskursen. Manuskript insänt för publicering. Helsingfors: Svenska handelshögskolan.
Uppslagsverk, artikel utan författare, webben Kunskapsföretag (s.a.). Nationalencyklopedin . Tillgänglig: http://www.ne.se.proxy.shh.fi/. Hämtad 8.3.2010.
Lag Lag om värdepappersföretag (922/2007).
Avhandling, webben Lindfors, E. (2009). Hunt for the new CEO – a review of the selection process. Magisteravhandling. Helsinki, Hanken School of Economics. Tillgänglig: http://openax.shh.fi:8180/dspace/. Hämtad 4.3.2010.
Företags verksamhetsberättelse Marks and Spencer (2004). Annual report 2003-2004. London: Marks and Spencer.
Webbdokument Språkhjälpen: språkhjälp för akademiskt skrivande (2010). Helsingfors universitet, Språkcentret. Tillgänglig: http://sprakhjalpen.fi/framsidan.  Hämtad 4.3.2010.
Bok, institution som upphovsman Statistikcentralen (2002). Tasa-arvo alueittain / jämställdhet efter område. (Sukupuolten tasa-arvo 2002:2). Helsingfors: Statistikcentralen. 
E-bok, ur licensbelagd databas (ej fritt tillgänglig) Wang, J. (2008). Brand new China: advertising, media and commercial culture. Cambridge, Mass: Harvard University Press. Tillgänglig: Ebrary. Hämtad 11.3.2010.
Intervju Bäcklund, Reijo, XYZ Ab, försäljningsdirektör, Helsingfors, intervju 23.11.2007 kl. 12.30-14.00.
Föredrag Langbroek, Dick (2009), Personnel planning in the National Library of the Netherlands. Föredrag vid konferensen Innovation through collaboration, Toulouse 2.7.2009.